Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »
[kalendarium]

Przemoc w rodzinie – informacja dla mieszkańców

Mar 26, 2021 | Aktualności

Osoby potrzebujące pomocy w związku z występowaniem przemocy w rodzinie (w tym zaniedbania oraz przemocy seksualnej, ekonomicznej) , sytuacji konfliktowych oraz zagrożenia przemocą są przyjmowani :

  • W dni robocze , w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w siedzibie Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy przy ul Skłodowskiej – Curie 73 w Toruniu tel. 56/659-13-99 , 621-25-20
  • Codziennie w godz. 17 00 – 2100 Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia –Telefoniczne Pogotowie Ofiar Przemocy w Rodzinie , tel. 800-154-030
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl
Skip to content