Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ogłoszenie Koła RSW Osięciny

Uwaga!  Od dnia 1 Kwietnia 2022 zapraszam po zimowej przerwie, Mieszkańców Gminy Osięciny posiadających Karty Wędkarskie, oraz Członków Koła RSW Osięciny, na połów sportowy, spławikowy do Bartłomiejowic.  Prosimy o stosowanie haczyków...

Ważny komunikat dla mieszkańców ul. Malinowej i ul. Olchowej

Urząd Gminy w Osięcinach zaprasza w dniu  7 marca na godzinę 16:00 mieszkańców i właścicieli działek przy ul. Olchowej i Malinowej na spotkanie z projektantem branży drogowej odnośnie konsultacji projektu zagospodarowania terenu dla zadania: "Przebudowa dróg...

więcej komunikatów »

Przetarg unijny

Wrz 14, 2020 | Aktualności

W dniu 11.09.2020 r. w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej TED – eNotices pod numerem 2020/S 177-426978 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pod nazwą:  Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych  odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny

Usługa będzie realizowana od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Termin składania ofert: 20.10.2020 r. do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2020  r.  o godz. 1010   w sali narad – II piętro.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej  na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Dokumentacja dostępna w BIP w zakładce – Zamówienia publiczne

 

Monika Fabisiak

Skip to content