Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Publiczny Internet – CPPC

Publiczny internet dla każdego na terenie Gminy Osięciny

Gmina Osięciny uruchomiła w przestrzeni publicznej na terenie miejscowości: Osięciny, Kościelna Wieś 11 darmowych punktów dostępu do sieci internetowej tzw. „hotspot” (2 wewnętrzne i 9 zewnętrznych). Tytuł projektu: „Publiczny internet na terenie Gminy Osięciny” został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Gmina Osięciny pozyskała na realizację zadania w ramach ww programu środki w wysokości 64.368,00 zł. Realizacja zadania nie wymagała wkładu własnego gminy Osięciny. Jedynym kosztem gminy będzie abonament za łącze internetowe, natomiast cała infrastruktura została wybudowana w oparciu o pozyskane środki. Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom naszej gminy na bezpłatny dostęp do sieci internet w następujących lokalizacjach:

Lp Nazwa obiektu Adres Rodzaj „hotspota”
1 Biblioteka Publiczna w Osięcinach ul. Traugutta 7 wewnętrzny
2 Rynek/skwer w Osięcinach Plac Bohaterów Powstania Warszawy zewnętrzny
3 Urząd Gminy ul. Wojska Polskiego 14 wewnętrzny
4 Dworzec PKS w Osięcinach Plac Bohaterów Powstania Warszawy 30 zewnętrzny
5 Gminny Ośrodek Kultury (teren placu zabaw) ul. Wojska Polskiego 21 zewnętrzny
6 Orlik w Osięcinach ul. Traugutta 9 zewnętrzny
7 Stadion Sportowy w Osięcinach ul. Konopnickiej 32
zewnętrzny
8 Szkoła Podstawowa w Osięcinach ul. Traugutta 1 zewnętrzny
9 Szkoła Podstawowa Kościelna Wieś 2 zewnętrzny
10 Świetlica wiejska Kościelna Wieś 3 zewnętrzny
11 Deptak ul. Ks. Matuszewskiego zewnętrzny

 

W celu połączenia się z siecią hotspot należy na urządzeniu mobilnym (laptop, telefon komórkowy, tablet) wyszukać połączenie WIFI o nazwie „Publiczny internet dla każdego” oraz zainicjować połączenie z siecią i następnie kliknąć „Zgadzam się z regulaminem sieci WIFI” po czym nacisnąć przycisk zaloguj.

 


 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn: „Publiczny internet na terenie Gminy Osięciny”

Gmina Osięciny podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o dofinansowanie projektu pn. „Publiczny Internet na terenie Gminy Osięciny” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” .

Projekt ma na celu wykonanie instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych lokalnych punktów dostępu do bezprzewodowego internetu w miejscach publicznych na terenie Gminy Osięciny oraz zapewnienia użytkownikom wysokiej jakości usług sieci Publiczny internet dla każdego o prędkości pobierania wynoszącej co najmniej 30 Mb/s. Punkty dostępu zostaną zainstalowane w 11 lokalizacjach: w Urzędzie Gminy w Osięcinach, w Bibliotece Publicznej w Osięcinach, na rynku w Osięcinach , na terenie Dworca PKS w Osięcinach, na deptaku wzdłuż ul. Ks. Matuszewskiego w Osięcinach, na terenie placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach, na terenie Stadionu Sportowego w Osięcinach, na terenie Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Osięcinach, na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Traugutta 1 w Osięcinach, na terenie Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi, na terenie świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi.

Całkowita wartość Projektu to 64 368,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 100%.

Beneficjent zobowiązał się zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do dnia 31.12.2021r.

 

Tablica - Gmina Osięciny
Skip to content