Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Akcja honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin

Klub honorowych dawców krwi "Strażak" organizuje w dniu 20 maja 2023r. w godzinach 10-16 na placu OSP-Osięciny akcje honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin Pani Marianny Lewandowskiej chorej na "Szpiczak Mnogi. Guz kręgosłupa szyjnego" Wszystkich ludzi...

więcej komunikatów »

Punkt-Informacyjno Konsultacyjny

W Urzędzie Gminy Osięciny działa punkt
konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Punkt informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom aplikowanie o dofinansowanie oraz umożliwia uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zasad programu. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a Gminą Osięciny

Gmina Osięciny została włączona do wsparcia i obsługi beneficjentów w procesie składania wniosków o podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu, pomocy w uzyskaniu i rozliczaniu dofinansowania.

Mieszkańcy Gminy Osięciny mogą skorzystać z pomocy pracownika tutejszego Urzędu przy składaniu i rozliczaniu wniosku.

Pracownik Urzędu zapewni:

  • udzielenie informacji o zasadach programu osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania wniosku, złożenia i jego wydruku,
  • dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych o programie,
  • pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania, między innymi do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Osięciny.

Kontakt telefoniczny: 54 2650030 wew. 30 w godzinach 7:30 – 15:30

Informacje na temat programu „Czyste powietrze” można uzyskać w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Gminy Osięciny, przy ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, pok. nr 17 – I piętro.

Zachęcamy do korzystania z punktu.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste powietrze” dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pod adresem: https://wfosigw.pl/czyste-powietrze

Skip to content