Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Akcja honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin

Klub honorowych dawców krwi "Strażak" organizuje w dniu 20 maja 2023r. w godzinach 10-16 na placu OSP-Osięciny akcje honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin Pani Marianny Lewandowskiej chorej na "Szpiczak Mnogi. Guz kręgosłupa szyjnego" Wszystkich ludzi...

więcej komunikatów »

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach informuje, że w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w dniu 24.07.2021r. organizuje VIII Gminny Rajd Rowerowy. Osoby zainteresowane udziałem w Rajdzie mogą zgłaszać chęć udziału osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – pokój Nr 5 lub 10 ( parter) lub telefonicznie pod Nr tel.054 265 00 24.) do dnia 16 lipca 2021 r.

Trasa Rajdu będzie wiodła po drogach gminnych o długości ok. 20 km. Zbiórka uczestników w dniu

24.07. 2021r. o godz. 16 30 na rynku przy fontannie Osięcinach . Godz.1700 wyjazd na trasę , a około godz. 1900 planowane zakończenie – powrót z trasy na Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Bartłomiejowicach.

Na czas udziału zapewniamy ubezpieczenie, wodę mineralną ,kamizelki odblaskowe oraz miłą atmosferę .

 

Serdecznie zapraszają

organizatorzy

Skip to content