Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

W związku z rozstrzygnięciem naboru nr 3/2020/RFIL na środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane do gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, pozytywną rekomendacje Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego otrzymały wnioski składane przez Gminę Osięciny :

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Osięciny” na kwotę : 500 000 zł.

Budowa budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Jarantowice” na kwotę 400 000 zł

Planowany termin realizacji w/w inwestycji planuje się wykonać w 2023 roku.

Skip to content