Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ” Tak mi dopomóż Bóg” – takie ślubowanie złożyły dziś (31 sierpnia br.) w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach Panie Anna Musiał i Kinga Małkowska nauczyciele gminnych placówek oświatowych, które w wyniku postępowania egzaminacyjnego zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Ślubowanie odebrał Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osięcinach Pan Andrzej Polaszek i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi Pani Elwira Kłosowska.

Uroczystego wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dokonał Sekretarz Gminy Osięciny w imieniu Wójta Gminy Osięciny składając gratulacje i życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej, a także możliwie szybkiego uzyskania kolejnego, ostatniego już stopnia awansu zawodowego – stopnia nauczyciela dyplomowanego.

 

awans1

Skip to content