Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Zgłoś suszę rolniczą

Szanowni Rolnicy, Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania szkód rolniczych spowodowanych suszą za pomocą aplikacji "Susza". Uwaga: Tylko posiadacz gospodarstwa może zgłosić szkodę rolniczą. Wniosek zostanie rozpatrzony, jeśli będzie potwierdzony podpisem...

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Od poniedziałku 17 maja, Urząd Gminy Osięciny oraz jednostki organizacyjne mające swoją siedzibę przy ulicy Wojska Polskiego 14 w Osięcinach /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych/ wznawiają bezpośrednią obsługę interesantów z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2.

Po wejściu do Urzędu, interesant obowiązkowo dezynfekuje ręce i zakłada rękawiczki jednorazowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami interesant może poruszać się po Urzędzie wyłącznie w masce ochronnej zakrywającej usta i nos.

W tym samym czasie w pomieszczeniu, w którym są obsługiwani interesanci może przebywać jedna osoba.

Korespondencję papierową, którą petent chciałby zostawić w Urzędzie osobiście, pozostawia się w specjalnych pojemnikach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Osięciny.

Skip to content