Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

28.10.2021r. dokonano odbioru inwestycji pod nazwą: Utwardzenie powierzchni gruntu z możliwością parkowania na działce nr 604/2 w Osięcinach”.

W ramach zadania wykonano:

  • Nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm o łącznej powierzchni 1 238,82m2

  • Nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm „HYDROFUGA” o łącznej powierzchni 1 752,50m2

  • Nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6cm o łącznej powierzchni 84,20m2

  • Ogrodzenie panelowe z podmurówką o całkowitej długości 154,2m wraz z bramą wjazdową od ul. Wojska Polskiego o szerokości 6m oraz dwie furtki wejściowe o szerokości 2m od ul. Wojska Polskiego i od ul. Włocławskiej.

Całkowity koszt zadania 687 549,84 złotych brutto.

Jest to pierwszy etap budowy targowiska gminnego w m. Osięciny.

W tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na „Budowę wiat handlowych” z terminem realizacji do czerwca 2022r. W ramach zadania powstaną dwie wiaty o konstrukcji stalowej o łącznej powierzchni zabudowy ~240m2.

Kolejnym etapem jest budowa toalety publicznej, która pozwoli na spełnienie wymagań sanitarnych jakie są stawiane placom targowym.

Utwardzony plac

Źródło: UG Osięciny

 

 

 

Skip to content