Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Zgłoś suszę rolniczą

Szanowni Rolnicy, Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania szkód rolniczych spowodowanych suszą za pomocą aplikacji "Susza". Uwaga: Tylko posiadacz gospodarstwa może zgłosić szkodę rolniczą. Wniosek zostanie rozpatrzony, jeśli będzie potwierdzony podpisem...

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Logo

Miło nam poinformować, że nasza szkoła wygrała konkurs na VOUCHER ekologiczny o wartości 3000,00 zł.

Zadanie pod tytułem „Z przyrodą za pan brat” dofinansowano w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Tilia” z siedzibą w Toruniu.

Głównym celem realizacji projektu jest kształtowanie u uczniów klas I-VIII, nauczycieli i pracowników Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

Cele szczegółowe:

  • kształtowanie postaw i świadomości obywatelskiej w zakresie różnorodności biologicznej oraz działań informacyjno-edukacyjnych przyczyniających się do zwiększenia wiedzy na temat ładu przestrzennego

  • budowanie szacunku wobec przyrody

  • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska

  • włączanie szkoły w działania ekologiczne na rzecz przyrody

  • ochrona starodrzewów w przyszkolnym parku

  • poszerzanie świadomości ekologicznej społeczności szkolnej, dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami

  • zdobywanie i poszerzanie wiedzy przez uczniów w zakresie edukacji ekologicznej

Zadanie składało się będzie z dwóch działań związanych z:

1. Ochroną starodrzewów przy szkolnym parku. W ramach działania planuje się usunięcie zbędnych roślin i nasadzenie nowych. Planuje się spotkanie z leśniczym, który opowie w jaki sposób należy dbać o rośliny i jak z nimi postępować. Zakupione zostaną kosze i narzędzia potrzebne do realizacji zadania. Etapem końcowym będzie zasadzenie nowych drzew, które również zakupione zostaną w ramach zadania.

2. Organizacja działań związanych z postępowaniem z odpadami. W ramach działania zakupione zostaną kosze do segregacji zarówno do szkoły jak i kosze zewnętrzne. Planuje się organizację warsztatów teatralnych dla uczniów dotyczących postepowania z odpadami i dbałością o środowisko. Zorganizowane zostaną dwa konkursy z nagrodami związane z postepowaniem z odpadami: Pierwszy – konkurs plastyczny dla uczniów klas młodszych, drugi konkurs dla uczniów klas starszych polegający na przygotowaniu prezentacji multimedialnej. Odbędzie się podsumowanie konkursów podczas którego zostaną wręczone nagrody za zajęcie miejscy I-III, nagrody pocieszenia oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.

Ponadto zorganizowania zostanie akcja zbierania plastikowych nakrętek „Odkręcamy – pomagamy”, które później przekazane zostaną choremu chłopcu.

Na bieżąco przekazywać będziemy informacje na temat realizacji wszystkich działań.

Anna Dzioba

Skip to content