Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Szanowni Mieszkańcy

W związku z dużym wzrostem zachorowań na COVID-19 Urząd Gminy Osięciny wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu. Od dnia 29 marca 2021 r. Urząd Gminy załatwiać będzie wszystkie sprawy z zakresu swojej działalności bez bezpośredniej obsługi interesantów, za wyjątkiem niecierpiących zwłoki spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Załatwianie innych spraw poza sprawami wskazanymi powyżej możliwe będzie :

1) poprzez pozostawienie dokumentów ( wnioski, podania itp.) w specjalnej skrzynce znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Osięciny.

2) poprzez pocztę elektroniczną : ug@osieciny.pl,

3) poprzez elektroniczną Platformę Administracji Publicznej ( ePUAP),

4) telefonicznie pod Nr 54 2650005 ),

5) korespondencyjnie na adres : Urząd Gminy w Osięcinach ul. Wojska Polskiego 14 88-220 Osięciny.

 

Skip to content