Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Szanowni Państwo,

W dniu 10.11.br. w Dzienniku Ustaw (poz.2299) opublikowane zostało Rozporządzenie MKiŚ ustanawiające wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Zgodnie z treścią art. 5 ustawy z dnia 27.10.2022r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku warunkiem
skorzystania z ochrony ustawowej (rozliczanie energii wg stawki maksymalnej) jest złożenie sprzedawcy energii oświadczenia, wg wzoru ustanowionego Rozporządzeniem.

Co do zasady oświadczenie należy złożyć do dnia 30.11.br – dotyczy to odbiorców, których obecne ceny energii są wyższe niż cena maksymalna, a umowa na dostawę energii (umowa kompleksowa, umowa
rezerwowa) zawarta (lub zmieniona została) po dniu 23.02.2022r. [art. 3 ust.2 ustawy z 27.10.2022]

W przypadku złożenia oświadczenia po tym terminie, cena maksymalna będzie mogła być zastosowana w miesiącu następnym po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. [art. 5 ust.6 ustawy z dnia 27.10.2022]

Sposób podpisania oraz forma złożenia oświadczenia wskazane zostały w art. 5 i 6 ustawy z 27.10.2022r.

Z treści Oświadczenia wynika, że w odniesieniu do jednego PPE możliwe jest wskazanie więcej niż jednego tytułu uprawniającego do ochrony.

W pkt 4 oświadczenia:

Kolumna 2 – należy wskazać kategorię odbiorcy chronionego

Kolumna 3 – należy wskazać datę umowy sprzedaży energii (umowy
kompleksowej, umowy rezerwowej)

Kolumna 4 – należy wskazać szacowaną ilość energii pobranej w
ramach wskazanej w kolumnie 3 umowy

Kolumna 5 – należy wskazać procentowy udział ilości energii
objętej ochroną ustawową

Kolumna 6 – należy wskazać procentowy udział ilości energii która
nie będzie objęta ochroną ustawową

W przypadku większej, niż przewidziano w oświadczeniu, ilości PPE należy wygenerować kolejny wykaz punktów poboru.

 

W załączeniu Rozporządzenie wraz ze wzorem oświadczenia – pobierz

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku – pobierz

Skip to content