Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Zapraszam na obrady XLIV Sesji Rady Gminy Osięciny, które odbędą się dnia 2 grudnia 2022 roku o godzinie 10.00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku.

3.Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta z okresu międzysesyjnego.

5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2022-2026.

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2022 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Osięciny w związku z pełnioną funkcją.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Osięciny.

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

10.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Błaszczyk

Skip to content