Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO

Lip 28, 2020 | Komunikaty

Wójt Gminy Osięciny zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą:

Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont i modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 2.500 ton

Termin składania ofert: 03.08.2020 r. godz. 1200

Otwarcie ofert: 03.08.2020 r. godz. 1210 (sala narad)

Termin realizacji 30.09.2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//

w zakładce Zamówienia Publiczne- Zapytania ofertowe.

Osoba do kontaktów: Monika Fabisiak

tel. 54 2650 030 wew.12

Skip to content