Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Zgłoś suszę rolniczą

Szanowni Rolnicy, Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania szkód rolniczych spowodowanych suszą za pomocą aplikacji "Susza". Uwaga: Tylko posiadacz gospodarstwa może zgłosić szkodę rolniczą. Wniosek zostanie rozpatrzony, jeśli będzie potwierdzony podpisem...

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

W dniu 29.03.2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Partnerskiego Kujawy, gdzie wbrew temu co szerzy świat zła chcemy pokazać, że są LUDZIE, którzy skupiając się w grupach pragną temu światu pokazać, że DOBRO I PRZYJAŹŃ MIĘDZYLUDZKA istnieje. Ludzie są różni, mają różne upodobania, charaktery, ale to nie to ich dzieli, DZIELĄ ICH PRZEKONANIA, więc my poprzez nasze Stowarzyszenie Partnerskie Kujawy w Osięcinach Pragniemy zrobić wszystko by PRZEKONANIA LUDZKIE NAS WSZYSTKICH ŁĄCZYŁY. Budujmy WSPÓLNOTĘ WZAJEMNEGO SZACUNKU I DOBRA !!! Ten Szacunek i to Dobro jest przypisane w Sercu i działaniu naszego Stowarzyszenia, które ŁĄCZY nas mieszkańców Kujaw z pięknym regionem Francji, by wpajać w świadomość młodemu pokoleniu, że to co jest PIĘKNE NA TYM ŚWIECIE to POKÓJ, to WSPÓLNOTA, to UŚMIECH naszych Dzieci, to NIE BARYKADY, lecz WSPÓLNY STÓŁ przy którym zasiada LUDZKIE DOBRO. To wszystko jest Przekazem Stowarzyszenia Partnerskiego Kujawy w Osięcinach. Naprawdę miło jest uczestniczyć w czymś co tworzy PIĘKNO tego Świata, czyli tę już wspominaną WSPÓLNOTĘ !!! Na spotkaniu Stowarzyszenia Wybrano ponownie nowy Zarząd i Prezesa którym została ponownie Ola Siarkowska. Życzymy Stowarzyszeniu Partnerskiemu Kujawy w Osięcinach Wszystkiego Najlepszego i Dziękujemy Mieszkańcom Gminy Osięciny, że przez Działalność takich właśnie Stowarzyszeń, Chóru Męskiego, Zespołów Folklorystycznych, Klubów Seniora, Klubów KGW, Koła RSW Osięciny ukazują Światu jak budować WSPÓLNY STÓŁ, a nie BARYKADY. Dziękujemy Dyrekcji GOK Osięciny, gdyż GOK – GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIĘCINACH jest to nasz DOM WSPÓLNEGO DZIAŁANIA DLA DOBRA CZŁOWIEKA…

 

Stachniak Julian Błażej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip to content