Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Zgłoś suszę rolniczą

Szanowni Rolnicy, Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania szkód rolniczych spowodowanych suszą za pomocą aplikacji "Susza". Uwaga: Tylko posiadacz gospodarstwa może zgłosić szkodę rolniczą. Wniosek zostanie rozpatrzony, jeśli będzie potwierdzony podpisem...

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Urząd Gminy w Osięcinach informuje rolników z terenu Gminy Osięciny, o konieczności zgłaszania strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, środkach trwałych, które zostały zniszczone w wyniku gradu. Zgłoszenia pisemnego prosimy dokonywać w biurze nr 18 I piętro w Urzędzie Gminy w Osięcinach. Zgodnie z załączonym drukiem wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie. Druk dostępny będzie również na stronie Gminy Osięciny w zakładce Aktualności oraz w pokoju nr 18.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi komisji szacujących szkody, niekorzystnym zjawiskiem musi być dotknięty pewien obszar (najmniej sołectwo), na których znajdują się poszkodowane gospodarstwa. W przypadku, gdy na terenie Gminy Osięciny taki straty zaistniały ( po przeanalizowaniu zgłoszeń) Wójt Gminy Osięciny wystąpi do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o powołanie Komisji ds. szacowania strat. Komisja będzie dokonywać szacowania strat w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie, który powinien zostać wypełniony na podstawie wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2022 r.

W związku z powyższym prosimy rolników, którzy już stwierdzili straty w swoich uprawach o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu pisemnie na podstawie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie do Urzędu Gminy w Osięcinach – do biura nr 18 (Rolnictwo i Ochrona Środowiska) – I piętro – najpóźniej do dnia 13 lipca 2022 roku.

Wniosek o oszacowanie strat – pobierz

Z up. Wójta Gminy Osięciny

mgr Paweł Koziński

Inspektor

Skip to content