Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym uruchomieniem kolejnych interwencji publicznych na rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na internet szerokopasmowy do systemu dostępnego pod adresem https://internet.gov.pl do dnia 10 grudnia 2023.

Punkty adresowe, które nie zostaną zaraportowane do 10 grudnia br. jako znajdujące się w zasięgu usług o przepustowości co najmniej 100 Mb/s lub w zasięgu medium umożliwiającego świadczenie usług gigabitowych lub w planach inwestycyjnych mogą zostać uwzględnione w planowaniu kolejnych interwencji publicznych.

Po zgłoszeniu zapotrzebowania na szerokopasmowy internet zgłoszone zapotrzebowanie trafi do wszystkich lub wybranego operatora.
Jeżeli pod danym adresem nie ma dostępu do internetu – zgłoszone zapotrzebowanie trafi do operatorów, którzy oferują usługi w odległości do 1 km od wskazanego adresu.

Zgłoszenie oznacza wyrażenie zgody marketingowej na kontakt od operatora w celu przedstawienia oferty uruchomienia usług.

 

Z-ca Wójta Gminy Osięciny

Skip to content