Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

W dniu 28.09.2020 r. Wójt Gminy Osięciny złożył  do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  trzy wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wniosek 1 obejmuje budowę nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Osięciny.

Kwota wnioskowanych środków: 4 950 000,00 zł

Wniosek 2 dotyczy wykonania nowej, dwuwarstwowej  nawierzchni bitumicznej. Łączna długość wykonanych dróg gminnych to 14,51 km.

Kwota wnioskowanych środków:  2 500 000,00 zł

Wniosek 3 dotyczy remontu budynku socjalnego na stadionie sportowym w m. Osięciny wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia.

Kwota wnioskowanych środków: 547 419,15 zł

 

                                                                                                         Monika Fabisiak

Skip to content