Wtorek,  28 stycznia 2020, Imieniny: Agnieszki, Kariny, Les砤wa
   Strona g艂贸wna       Samorz膮d       Osi臋ciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Informacje dla mieszka艅c贸w gminy Osi臋ciny dotycz膮ce gospodarowania odpadami komunalnymi

Urz膮d Gminy w Osi臋cinach przedstawia:

 • harmonogram odbioru odpad贸w dla miejscowo艣ci gminy Osi臋ciny w 2020 roku;
 • harmonogram odbioru odpad贸w dla miejscowosci Latkowo, Jarantowice (dot. budynk贸w wielolokalowych) w 2020 roku;
 • harmonogram odbioru odpad贸w z podzia艂em na ulice w miejscowo艣ci Osi臋ciny w 2020 roku.

Informator dla mieszka艅c贸w Gminy Osi臋ciny - pobierz

Harmonogramy:


WSP脫LNY SYSTEM SEGREGACJI ODPAD脫W

Od 1 lipca 2017r. wszed艂 w 偶ycie Wsp贸lny System Segregacji Odpad贸w (WSSO) obowi膮zuj膮cy na terenie ca艂ego kraju

Obecnie obowi膮zuj膮ca umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci z terenu Gminy Osi臋ciny, kt贸ra obowi膮zywa艂a w dniu wej艣cia w 偶ycie Wsp贸lnego Systemu Segregacji Odpad贸w, zachowuje swoj膮 wa偶no艣膰 do czasu, na kt贸ry zosta艂a zawarta tj. 31.12.2017r.

Zapraszamy Pa艅stwa do odwiedzenia strony internetowej "Nasze 艢mieci", na kt贸rej znajd膮 Pa艅stwo wiele ciekawych materia艂贸w informacyjno-edukacyjnych, promuj膮ce segregacj臋 odpad贸w.

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
w Osi臋cinach

Zgodnie z regulaminem o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Osi臋ciny podj臋tym przez Rad臋 Gminy Osi臋ciny do obowi膮zk贸w w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci nale偶y wyposa偶enie nieruchomo艣ci w pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpad贸w komunalnych.

Na terenie Gminy Osi臋ciny ustalono selektywne zbieranie odpad贸w komunalnych obejmuj膮ce nast臋puj膮ce frakcje odpad贸w:

1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szk艂o;
5) opakowania wielomateria艂owe;
6) odpady komunalne ulegaj膮ce biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegaj膮ce biodegradacji;
7) odpady zielone;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) zu偶yte baterie i akumulatory;
10) zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) zu偶yte opony;
13) odpady budowlane i rozbi贸rkowe;
14) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
15) popi贸艂.


Odpady selektywnie zbierane b臋d膮 dzielone na frakcje
w podziale na kolory:

 1. Papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury zbierane s膮 razem w pojemnikach lub w workach w kolorze niebieskim, z napisem "Papier".
 2. Tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metalu oraz odpady opakowaniowe wielomateria艂owe zbierane s膮 razem w pojemnikach lub w workach w kolorze 偶贸艂tym, z napisem "Metale i tworzywa sztuczne".
 3. Szk艂o oraz opakowania ze szk艂a zbierane s膮 razem w pojemnikach lub w workach w kolorze zielonym, z napisem "Szk艂o".
 4. Odpady komunalne ulegaj膮ce biodegradacji ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem bioodpad贸w zbierane s膮 w pojemnikach lub w workach w kolorze br膮zowym, z napisem "Bio".
 5. Odpady zbierane w spos贸b nieselektywny lub pozosta艂o艣ci po selekcji zbierane s膮: w pojemnikach z napisem "Odpady zmieszane".

W naszej gminie selektywnie zbieramy jeszcze jedn膮 frakcje odpad贸w: popi贸艂, kt贸ry zbierany jest w pojemnikach lub workach w kolorze siwym, z napisem "Popi贸艂".


Pami臋tajmy tak偶e o ZASADACH SEGREGACJI SMIECI ! 
Informacja o podmiocie odbieraj膮cym odpady komunalne i miejscach zagospodarowania odpad贸w

Odpady komunalne od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych z terenu gminy Osi臋ciny od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 roku odbiera firma:

Zak艂ad Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.
Baruchowo 54
87 - 821 Baruchowo

Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne i pozosta艂o艣ci z sortowania odpad贸w komunalnych przeznaczonych do sk艂adowania zagospodarowywane s膮
w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpad贸w Komunalnych:

Regionalny Zak艂ad Utylizacji Odpad贸w Komunalnych w Machnaczu
Machnacz 41/A
87-880 Brze艣膰 Kuj


Podmiot zbieraj膮cy zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny

W艂a艣ciciele nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie gminy Osi臋ciny w ramach op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mog膮 przekaza膰 zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych.

Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych znajduje si臋 przy ul. Stacja
PKP (skrzy偶owanie Osi臋ciny)
Czynny w ka偶d膮 sobot臋 w godz. 10.00 - 14.00


Selektywnie zebrane odpady komunalne mo偶na r贸wnie偶
dostarczy膰 do Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych:

 • papier i tektura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szk艂o
 • opakowania wielomateria艂owe,
 • odpady komunalne ulegaj膮ce biodegradacji,
  ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem bioodpad贸w
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki i chemikalia,


 • zu偶yte baterie i akumulatory,
 • zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zu偶yte opony (samochodowe),
 • odpady budowlane i rozbi贸rkowe w ilo艣ci maksymalnej 1,0
  Mg od nieruchomo艣ci zamieszka艂ej rocznie,
 • popi贸艂.

 

 

Odpady pochodz膮ce wy艂膮cznie z gospodarstw domowych

Informacja o osi膮gni臋tych przez gmin臋 wymaganych poziomach recyklingu

W贸jt Gminy Osi臋ciny zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrze艣nia1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o osi膮gni臋tych przez gmin臋 wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego u偶ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji przekazywanych do sk艂adowania.

1.Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego u偶ycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szk艂a wynosi艂 odpowiednio:
- w 2013 r. - 22,09 % (wymagany poziom to 12 %),
- w 2014 r. - 22,78 % (wymagany poziom to 14 %),
- w 2015 r. - 32,25 % (wymagany poziom to 16 %),
- w 2016 r. - 22,271 % (wymagany poziom to 18 %).

2 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego u偶ycia i odzysku innymi metodami (inne ni偶 niebezpieczne odpady budowlane i rozbi贸rkowe) wynosi艂 odpowiednio:
- w 2013 r. - 0,00 % (wymagany poziom to 36 %),
- w 2014 r. - 73,02 % (wymagany poziom to 38 %),
- w 2015 r. - 64 % (wymagany poziom to 40 %),
- w 2016 r. - 70,237 % (wymagany poziom to 42 %).

3. Osi膮gni臋ty poziom ograniczenia masy odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji kierowanych do sk艂adowania wyni贸s艂 odpowiednio:
- w 2013 r. - 62,05 % (dopuszczalny poziom 50 %),
- w 2014 r. - 89,37 % (dopuszczalny poziom 50 %),
- w 2015 r. - 94,17 % (dopuszczalny poziom 50 %),
- w 2016 r. - 24,138 % (dopuszczalny poziom 45 %).

   ©2005 Urz膮d Gminy Osi臋ciny