Wtorek,  24 stycznia 2017, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       Inwestycje       Przetargi       Umowy    
Nasza galeria
zobacz więcej »
Powiększ tekst: A A A
  Aktualności

Informacja

Wójt Gminy Osięciny podpisał z parafiami umowy na 2017 rok na świadczenie usług komunalnych w zakresie odbioru nieczystości stałych oraz porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach wywozu nieczystości stałych z terenu cmentarza parafialnego w Kościelnej Wsi do kwoty 8.000,00 zł., cmentarza parafialnego w Osięcinach do kwoty 15.000,00 zł. i cmentarza parafialnego w Lekarzewicach do kwoty 2.000,00 zł. UG

Wyjaśnienia dot. zadania pod nazwą: Wykaszanie traw na terenie Gminy Osięciny

W związku z pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej www.osieciny.pl w dniu 18 stycznia 2017 r. udzielam następujących wyjaśnień:
- łączna powierzchnia koszenia wynosi ok. 3,1231 ha
- częstotliwość koszenia należy dostosować do aktualnych warunków pogodowych, ale nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu
-pokos należy zostawić na trawniku
Osoba do kontaktów: Monika Fabisiak

więcej
Sport w gminie Osięciny

W dniu 18 stycznia 2017 roku wójt gminy Jerzy Izydorski podpisał umowę z Gminnym Klubem Sportowym „Ziemowit” w Osięcinach na prowadzenie zajęć i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych dwóch drużyn młodzieżowych i drużyny seniorów oraz na organizację co najmniej trzech imprez sportowo rekreacyjnych zasięgu gminnym. Gmina Osięciny zobowiązuje się przekazać na realizację 75.000,00 złotych.

ug

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących

Zjawisko: opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 20.01.2017 do godz. 18:00 dnia 20.01.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Strefa opadów będzie się przemieszczać powoli z północy na południe rejonu.

więcej
Kwalifikacja wojskowa 2017

 W okresie od dnia 03 kwietnia 2017  r do  dnia 18 kwietnia 2017  roku  zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa  w powiecie radziejowskim.  Osoby zamieszkałe na terenie gminy Osięciny stawać będą przed Powiatową Komisją Lekarską w dniach 11 i 12 kwietnia 2017 r.

więcej
Bez prądu

W dniu 23.01.2017 w godz. 8.00·12.00

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej OSŁONKI 1,3,4,

W dniach od 23.01 do 27.01.2017 w godz. 8.00·17.00

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej PILICHOWO 1,2,3,4,

więcej
O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Gminy Osięciny
uchwały Nr XVI/154/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osięciny

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie radziejowskim

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to narzędzie, które służy społeczeństwu do wskazywania miejsc wymagających interwencji Policji. W powiecie radziejowskim, mieszkańcy dotychczas wskazali ponad 100 takich punktów, które uważają za zagrożone.

więcej
Obwieszczenie wójta gminy

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OSIĘCINY
o przystąpieniu do sporządzenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny

więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących

Zjawisko: opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od godz. 22:45 dnia 18.01.2017 do godz. 12:00 dnia 19.01.2017

więcej

 strona: 1 2 3 4 5 
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny