Piątek,  18 kwietnia 2014, Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy,
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       Inwestycje       Przetargi       Kontakt   
Nasza galeria
zobacz więcej »
  Aktualności

XIII Powiatowy Turniej Ortograficzny dla uczniów kl. II – III

Dnia 15.04.2014r., już po raz trzynasty, w Szkole Podstawowej w Osięcinach odbył się Powiatowy Turniej Ortograficzny dla uczniów kl. II-III.
Głównym celem tego konkursu jest promowanie uczniów dbających
o poprawność ortograficzną pisemnych wypowiedzi.

więcej
Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Znajomość znaków, przepisów ruchu drogowego oraz test sprawności podczas jazdy na rowerze po torze przeszkód. Tym wszystkim musieli się wykazać uczestnicy powiatowych eliminacji Turnieju BRD.
Wczoraj(16.04) Miejski Zespół Szkół w Radziejowie, gościł uczestników XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym. W eliminacjach wzięły udział drużyny ze Szkół Podstawowych w Radziejowie, Morzycach, Paniewie, Piotrkowie Kujawskim oraz Gimnazja z Radziejowa, Topólki i Piotrkowa Kujawskiego.

więcej
Przygarnij psiaka

Dnia 16 kwietnia 2014 roku do tutejszego Urzędu została przyniesiona młoda, mała suczka (kundel), maści rudej. Mieszkanka Gminy Osięciny oświadczyła, że pies wałęsał się na ul. Kościuszki. Suczka ma około 3 miesięcy, jest psem bardzo przyjaznym i potrzebującym właściciela. Osoby zainteresowane adopcją proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Osięcinach, pokój nr 17. Informacje dodatkowe pod numerem telefonu 54 265 00 30 wew. 30. Poniżej kilka zdjęć suczki.

Magdalena Kacprzak
Inspektor

Realizacja programu usuwania azbestu dofinansowana z WFOŚiGW

Dnia 16 kwietnia 2014 roku w Sali obrad Urzędu Gminy w Osięciny odbyło się zebranie z osobami biorącymi udział w realizacji zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny”. Gmina Osięciny otrzymała promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 287 622,00 zł. Z dofinansowania w 2014 roku skorzystało 61 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osięciny.

więcej
Wyniki rekrutacji

W dniu 16.04.2014r. zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Komunalnego w Osięcinach na rok szkolny 2014/2015. Lista znajdować się będzie w gablocie przy wejściu do przedszkola. Informację można również uzyskać telefonicznie (54) 2650095 w godz. 7.15 – 14.30.

Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Prusak

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIĘCINY

W dniu 15.04.2014r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek poinformowało tut. Urząd, iż w związku z dniem wolnym od pracy tj. 21.04.2014r. nastąpi przesunięcie wywozu nieczystości stałych z poniedziałku tj. 21.04.2014r. na wtorek tj. 22.04.2014r.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

UG Osięciny

Nowa organizacja ruchu

W roku 2013 nie została wykonana nowa organizacja ruchu przy sklepie Biedronka i Dino. Przyczyną tego były złe warunki pogodowe. W związku z dobrą współpracą wojewódzkigo zarządu dróg w Bydgoszczy z urzędem gminy na koszt zarządu dróg zostaną wykonane nakładki asfaltowe na w/w wjazdy w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu i trwałości oznakowania. Remont planowany jest na miesiąc maj. O zmianie organizacji ruchu drogowego poinformujemy w późniejszym terminie.

Planowany jest remont fragmentu drogi wojewódzkiej przy ośrodku zdrowia oraz skrzyżowania ulic Kościuszki z Placem Bohaterów Powstania Warszawy. W tym miejscu były już wcześniej wykonywane drobne naprawy ubytków nawierzchni, jednak obecnie wymaga to gruntownego poprawienia skrzyżowania.

RomualD

Przegląd gwarancyjny

W dniu 14 kwietnia 2014 roku dokonano przeglądu gwarancyjnego stanu dróg gminnych przed planowanymi ich remontami. Przegląd dokonał Piotr Gonze – przedstawiciel firmy, Ryszard Błaszczyk - przewodniczący rady gminy i Jerzy Izydorski - wójt gminy. Nieodpłatne pogwarancyjne przeglądy dróg wykonane będą na przełomie kwietnia i maja.

RomualD

Nie ma zgody z ministerstwa

Wielu mieszkańców Osięcin zainteresowanych jest wyznaczeniem kortu tenisowego na kompleksie boisk „Moje Boisko – Orlik 2012”. Wychodząc naprzeciw wójt Jerzy Izydorski wysłał pismo do Ministerstwa Sportu i Turystyki o możliwość wyznaczenia dodatkowych linii do gry w tenisa. W odpowiedzi na pismo dot. w/w zagadnienia ministerstwo nie wyraziło zgody na wykonanie dodatkowych linii. Działanie to argumentowano tym, iż kolidowałoby to z pierwotnym przeznaczeniem boiska.

RomualD

Pozytywna opinia RIO

W dniu 2 kwietnia 2014 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, zespół we Włocławku przesłał uchwałę składu orzekającego nr 9 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2013 rok złożonego przez wójta Jerzego Izydorskiego. W załączeniu uchwała poniżej.

RomualD


 strona: 1 2 3 4 5 
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny