Piątek,  24 maja 2019, Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Wybory do Parlamentu Europejskiego
24/05/2019

W dniu 26 maja 2019r. w godzinach 7:00 - 21:00 odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Gminie Osięciny utworzonych jest 8  lokali wyborczych, w których można zagłosować.
Siedziby obwodowych komisji wyborczych :
1. Szkoła Podstawowa w Osięcinach
2. Szkoła Podstawowa w Osięcinach (budynek Gimnazjum)
3. Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach
4. Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi
5. Szkoła Podstawowa w Pocierzynie
6. Świetlica wiejska w Borucinie
7. Świetlica wiejska w Konarach
8. Świetlica wiejska w Pilichowie


więcej
Zaproszenie na obrady VI Sesji Rady Gminy Osięciny
24/05/2019

Zapraszamy na obrady VI Sesji Rady Gminy Osięciny, które odbędą się dnia 28 maja 2019 roku o godzinie 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach.

 


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta z okresu międzysesyjnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2019-2023.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osięciny.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w m. Osięciny nr dz. 497/41.
 11. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Policji w Osięcinach w 2018 roku.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Osięciny za rok 2018.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie.

więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne- burze z gradem
22/05/2019

szczegóły w załączniku...

więcej
Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
22/05/2019

Wójt Gminy  Osięciny  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego poł. w miejscowości Osięciny, stanowiącego własność Gminy Osięciny.

Przedmiotem sprzedaży jest wyodrębniony lokal mieszkalny nr 14, położony w obrębie Osięciny przy ul. Mickiewicza w budynku mieszkalnym nr 9, stanowiącym własność Gminy Osięciny w udziale wynoszącym 15/1000 części we własności części wspólnych budynku oraz we własności nieruchomości gruntowej ozn. numerem działki 907/18 o pow. 1,1185 ha, objętej w KW WL1R /00020014/8.

Dla wyodrębnionego lokalu prowadzona jest KW WL1R /00021109/8.

Lokal składa się z 5 pomieszczeń: pokój-1, kuchnia-1, przedpokój-1, łazienka-1, wc-1. Powierzchnia użytkowa lokalu: 35,30 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy budynek gospodarczy o pow. 17,59 m2 i piwnica   o pow. 8,34 m2 .

Przetarg  odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019  roku o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Osięcinach ul. Wojska Polskiego 14.

Cena wywoławcza  wynosi - 73.600,00 zł (Słownie: Siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset  złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.360,00 zł do dnia 24 czerwca 2019  r.

 

Osoba do kontaktów:

Monika Fabisiak, tel. 54 2650030 wew. 37

 

Szczegóły w zakładce PRZETARGI

 

                                Insp. Monika Fabisiak

więcej
Jak założyć żłobek ?
21/05/2019

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy informuje, ze w Radziejowie w terminie 24 - 25 czerwca 2019r. odbędzie się bezpłatne szkolenie "Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes", realizowane w ramach projektu "Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców".
Dodatkowych informacji udziela Zespół Projektu pod numerem telefonu: 52 567 00 16/17, e-mail: centrum@byd.pl   

więcej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
20/05/2019

Szczegóły w załącznikach...

Marcin Korzeniewski

więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
20/05/2019

szczegóły w załączniku...

więcej
To już w niedzielę...
17/05/2019

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 3 edycja Biegu Hrabiego Skarbka. Około 150 biegaczy zmierzy się z trasą o długości 10 km.  Start godz. 10.00 z parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Zapraszamy kibiców, ale także tych, którzy dopiero teraz zdecydowali się wziąć udział w naszej imprezie, gdyż będzie możliwość zapisania się  w dniu zawodów. Posiadamy jeszcze  kilkadziesiąt wolnych pakietów.
Biuro zawodów czynne będzie od godz. 8.00
Organizatorzy

więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE poniżej 30 000 EURO
14/05/2019

Wójt Gminy Osięciny zaprasza do złożenia oferty cenowej  na wykonanie zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 180249C Ruszki - Pocierzyn  na odcinku  o długości 0,445 km, polegająca na wykonaniu jednostronnych chodników.

Przebudowa ciągów pieszych drogi nr 180249C w m. Ruszki polegać będzie na wykonaniu jednostronnych chodników o nawierzchni utwardzonej i uporządkowaniu (ścięciu) poboczy gruntowych po drugiej stronie jezdni.

Projekt zakłada wykonanie lewostronnego chodnika od km 0+489,50 (działka kościelna) do skrzyżowania z drogą powiatową oraz prawostronnego chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową do km 0+934,50 (skrzyżowanie z drogą dojazdową).

Przebudowa obejmuje wykonanie  chodników szerokości 1,15-1,45m z kostki betonowej grubości 6cm  i zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm. 

Od strony jezdni o nawierzchni bitumicznej chodniki ograniczone będą krawężnikiem betonowym ustawionym na ławie betonowej o oporem (odcinek lewostronny) lub ściekiem wykonanym z kostki betonowej grubości 8cm, kolorowej (odcinek prawostronny).

Od strony posesji prywatnych chodnik ograniczony będzie obrzeżem betonowym 8x30cm lub cokołami ogrodzeń posesji. Pozostały pas gruntu zagospodarowany zostanie jako pas zieleni.

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia   31.10.2019 r.

 

Termin składania ofert: 27.05.2019 r.  do godz.  1000  

Otwarcie ofert: 27.05.2019r. o godz. 1010                                                       

Szczegóły w zakładce PRZETARGI

 

                                                                                                  insp. Monika Fabisiak

więcej
ZAWODY WĘDKARSKIE
14/05/2019

Zapraszamy do Sklepu u Pani Grażynki na zapisy

na Nocne Zawody Wędkarskie, które odbędą się

15.06.2019r.

o Puchar Prezesa Banku KDBS

Cezarego Maciejewskiego


Zbiórka 18:00

Start zawodów o 19:00 do 7:00 rano.

Metoda dowolna na dwie wędki.

Zapisy możliwe do 08.06.2019r.

Wpisowe 20zł

 

Zapraszamy również mieszkańców gminy na całonocne ognisko,

organizator zapewnia grochówkę oraz kiełbaski.

 Koszt 20zł, wpłata możliwa w sklepie u Pani Grażynki.

 

Serdecznie Zapraszamy

Zarząd Koła RSW Osięciny