Wtorek,  16 lipca 2019, Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą
12/07/2019

W naszym regionie działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 800 154 030. Linia jest otwarta codziennie (również w dni wolne od pracy) w godzinach 17-21.

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, które prowadzi merytoryczny nadzór nad Kujawsko-Pomorską Niebieską Linią (Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) podejmuje również interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, prowadzi mediacje między stronami konfliktów. W uzasadnionych przypadkach zapewnia zastępstwo procesowe. Podejmuje również kampanie społeczne i akcje medialne. Prowadzi też szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych i innych osób pracujących w pierwszym kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy, a także szkolenia dla osób pracujących nad korekcją postaw sprawców przemocy w rodzinie.

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia to nie tylko udzielanie porad telefonicznych, ale również spotkania osobiste czy porady za pomocą poczty elektronicznej: adres niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl. Istnieją także możliwość umówienia się na spotkanie z prawnikiem lub psychologiem w Toruniu.

Dodatkowo organizujemy cykliczne dyżury prawników udzielających pomocy ofiarom przemocy. Specjaliści dyżurują w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, a także w Brodnicy oraz Chełmnie. Więcej tutaj.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

więcej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
12/07/2019

Szczegóły w załącznikach...

więcej
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW ODBIÓR ZUŻYTEJ FOLI
11/07/2019

Urząd Gminy  w Osięcinach informuje , że  Firma   Pani Agnieszki   Ogrodowskiej , zadeklarowała przeprowadzenie na  terenie gminy Osięciny odpłatnej zbiórki zużytej  foli pryzmowej po kiszonkach, sianokiszonkach, opakowaniowej po  nawozach sztucznych oraz bigbag.

Szacunkowa cena  zaproponowana  w zgłoszeniu:

  •        10 zł za  jeden  bigbag wypełniony folią białą pryzmową lub workami  po nawozach sztucznych,
  •        20 zł za jeden bigbag wypełnioną  biało-czarną pryzmową

Zbiórka  będzie  przeprowadzania na indywidualne zgłoszenie rolnika pod  numerem  696-096-812

 

więcej
Obwieszczenie o wyborach do Izby Rolnej
08/07/2019

szczegóły w załączniku...

więcej
Tydzień Przedsiębiorcy - ZUS 2019
08/07/2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS.

Jest to akcja skierowana nie tylko do przedsiębiorców ale również do osób, które dopiero planują dołączyć do tego grona.

W trakcie Tygodnia Przedsiębiorcy będzie można uzyskać informacje z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, właściwego ustawodawstwa, w przypadku wykonywania pracy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, ulg  należności z tytułu zaległych składek oraz o rodzajach świadczeń w zależności od formy zatrudnienia/ ubezpieczenia. Poruszana będzie także kwestia delegowania pracowników do pracy za granicą i wynikające z tego tytułu obowiązku opłacania składek. 

Wszystkie osoby zainteresowane tematem zapraszamy  w dniach 23 - 27 września br.do siedziby Oddziału w Toruniu przy ul. Mickiewicza 33/39 oraz do wymienionych niżej terenowych jednostek organizacyjnych:

- Inspektorat we Włocławku, ul. Płocka 167,

- Inspektorat w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39,

- Inspektorat w Lipnie, ul. Mickiewicza 43,

- Inspektorat w Brodnicy, ul. Mały Rynek 5,

- Inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 6 a,

Podczas wydarzenia będzie można skorzystać z indywidualnych porad w ramach dyżurów eksperckich a także wysłuchać prelekcji nt.

Mała działalność gospodarcza - kto, kiedy i na jakich zasadach może z niej skorzystać.

Elektronizacja akt pracowniczych - obowiązki i korzyści po stronie pracodawcy.

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy wykonywanej przez płatników składek.

Ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu składek.

ZUS przez internet- usługi dla klientów Zakładu.

 

 

Bożena Maria Wankiewicz

Naczelnik

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Toruniu

Wydział Organizacji i Analiz

więcej
Umowa podpisana
08/07/2019

Urząd Gminy w Osięcinach informuje, iż w dniu 10.06.2019r.  została zawarta umowa pomiędzy Gminą Osięciny reprezentowaną przez mgr Jerzego Izydorskiego- Wójta Gminy Osięciny a Szkółką Roślin Ozdobnych Wioletta i Cezary Niemczyk, ul. Kujawska 22,  87-704 Bądkowo na realizacje zadania polegającego na "Nasadzeniu drzew i krzewów na terenie Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice" na kwotę 12000 zł brutto. W ramach w/w przedsięwzięcia złożony został wniosek o dofinansowanie  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zaproponowana kwota dofinansowania wynosi 8450,00 zł, pozostała część będzie pochodziła z budżetu Gminy Osięciny. Planowane jest posadzenie drzew i krzewów, celem uatrakcyjnienia w/w miejsca, z którego często Państwo korzystacie.

 

UG Osięciny

 

więcej
Zbiórka zużytego sprzętu w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pocierzynie
08/07/2019

szczegóły w załączniku...

więcej
Złóż jeden wniosek o 500+ na wszystkie dzieci!!
08/07/2019

Rodzice, którzy mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Od 1 lipca zostanie przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie jest pobierane świadczenie wychowawcze), a od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznawane do końca września).

Standardowy wniosek, co do zasady, nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych załączników (jeśli w indywidualnej sprawie jakieś dodatkowe dokumenty, w tym oświadczenia będą wymagane, skontaktuje się w tej sprawie z wnioskodawcą gminny organ właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, do którego składany jest wniosek).

Wyjątek! Opcja dodaj załącznik w internetowym wniosku o świadczenie wychowawcze, jak sama treść pytania wskazuje, jest opcją, którą wnioskodawca wykorzystuje dodając ewentualny załącznik tylko w przypadku, gdy w indywidualnej sprawie jest to wymagane. Dotyczy to przede wszystkim dołączenia orzeczenia sądu o ustanowienie opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem, o ile oczywiście takie orzeczenie zostało w indywidualnej sprawie przez sąd wydane (zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze wniosku/kreatorze internetowym wniosku).

GOPS

więcej
Przerwa w dostawie energii elektrycznej
05/07/2019

Przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi w dniu 06.07.2019r. (sobota) w godzinach 8:00 - 15:00.
Więcej na stronie:

więcej
Wojewódzkie spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych
05/07/2019

szczegóły w załączniku...

więcej

 strona: 1 2 3 4 5 
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny