Piątek,  7 sierpnia 2020, Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski
Podpisanie umowy na demontaż azbestu
06/08/2020

W dniu 5 sierpnia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Osięciny, reprezentowaną przez Wójta Gminy Osięciny Pana Jerzego Izydorskiego,  przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Jolanty Smętek   a Firmą: LEWIR Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11 lok. 85, 02-739 Warszawa  reprezentowaną przez  Prezesa Zarządu - Grzegorza Lewandowskiego na zadanie pod nazwą: Demontaż, transport  i unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny.

                                          

Przewidywana ilość odpadów do demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowych ok. 21,81 Mg (1429,65 m2), a do zbiórki, transportu i utylizacji płyt azbestowych ok. 139,81 Mg (9164,55 m2 ).

 

Termin realizacji: do dnia 31 października 2020 r.

Cena jednostkowa brutto za 1 Mg:

- 390,00 zł za demontaż, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest

- 390,00 zł za załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest

 

  Monika Fabisiak

więcej
Podpisanie umowy na dostawę kruszywa wapiennego
06/08/2020

W dniu 5 sierpnia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Osięciny, reprezentowaną przez Wójta Gminy Osięciny Pana Jerzego Izydorskiego,  przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Jolanty Smętek  a Firmą: Transport-Handel-Usługi, Krzysztof Wasielewski, Czołpin 12, 88-210 Dobre na zadanie pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont i modernizację  dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 2.500 ton.

 

    Wartość umowy: 146.985,00 zł

    Termin realizacji zadania: do 30 września 2020 rokuMonika Fabisiak

więcej
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
31/07/2020

szczegóły w załączniku...

więcej
Złożenie wniosku o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
31/07/2020

W dniu 31 lipca 2020 r. Wójt Gminy Osięciny złożył  wniosek do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

Kwota wnioskowanych środków: 504 052,00 zł

Środki można przeznaczyć na wydatki majątkowe.

 

 

                                                                                         Monika Fabisiak

więcej
Do sanatorium znów możesz pojechać z ZUS
28/07/2020

Bydgoszcz, 28 lipca 2020 r.

 

Informacja prasowa

 

Do sanatorium znów możesz pojechać z ZUS

 

Od 4 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia kierowanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

 

Nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia wysyła pacjentów do miejscowości uzdrowiskowych ? od 1996 roku, zajmuje się tym również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, które np. uprawnione są  do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy i rokujące jednocześnie na odzyskanie zdolności do pracy po rehabilitacji.

 

Rehabilitacja lecznicza, na którą kieruje ZUS odbywa się ambulatoryjnie (codzienne dojeżdżanie na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) lub stacjonarnie. W przypadku tej drugiej, kuracjusz może spędzić ponad trzy tygodnie w sanatorium. A koszty pobytu, leczenia, a nawet dojazdu kuracjusza do sanatorium pokrywa ZUS.

 

Z uwagi na COCID-19 wyjazdy do ośrodków sanatoryjnych były wstrzymane od 14 marca. Od 4 sierpnia ZUS wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą. W pierwszej kolejności kierowane będą osoby, które muszą wyjechać na rehabilitację najwcześniej z uwagi na kończące się świadczenie, a także te, które dojechały na rehabilitację po 13 marca i miały skrócony lub przerwany turnus. Osoby ,które były na turnusie powyżej 14 dni mogą ponownie złożyć wniosek o rehabilitację.  Pozostałe osoby będę kierowane według daty orzeczenia. ? informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Osoby, które są skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym otrzymają z ZUS zawiadomienie
o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką.
Po otrzymaniu zawiadomienia należy skontaktować się z ośrodkiem i podać swój aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny będzie kontaktował się z każdym ubezpieczonym, aby poinformować o wystawionym skierowaniu na test w kierunku SARS-CoV-2 i o jego wyniku. Warunkiem przyjęcia na rehabilitację do sanatorium jest negatywny wynik testu. Test jest bezpłatny, a trzeba go wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Aktualną listę punktów pobrań można znaleźć na stronie internetowej : www.pacjent.gov.pl/punkty-pobran. Należy pamiętać o tym, by na rehabilitację zabrać ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).- dodaje rzeczniczka.

 

Osoby skierowane na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli takie, które dojeżdżają na nią codziennie w wyznaczonych godzinach, nie wykonują testu w kierunku SARS-CoV-2.

 

 

Ważne

W sytuacji, kiedy nie możemy jechać na rehabilitację należy poinformować o tym swój Oddział ZUS.
Natomiast osoby na kwarantannie albo w izolacji lub przebywające z taką z osobą w warunkach domowych nie mogą zgłosić się do ośrodka.

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


ul. Św.Trójcy 33

www.zus.pl

tel. (52) 341-83-00

85-224 Bydgoszcz

e-mail:

 

więcej
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO
28/07/2020

Wójt Gminy Osięciny zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą:

Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont i modernizację dróg gminnych  na terenie Gminy Osięciny w ilości 2.500 ton

 

Termin składania ofert: 03.08.2020 r. godz. 1200

Otwarcie ofert: 03.08.2020 r. godz. 1210 (sala narad)

Termin realizacji 30.09.2020 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

 http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//

 w zakładce Zamówienia Publiczne- Zapytania ofertowe.

 

Osoba do kontaktów: Monika Fabisiak

tel. 54 2650 030 wew.12

więcej
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO
28/07/2020

Wójt Gminy Osięciny zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny.

 

Termin składania ofert: 03.08.2020 r. godz. 1000

Otwarcie ofert: 03.08.2020 r. godz. 1010 (sala narad)

Termin realizacji 31.10.2020 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

 http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//

w zakładce Zamówienia Publiczne- Zapytania ofertowe.

 

Osoba do kontaktów: Monika Fabisiak

tel. 54 2650 030 wew.12

więcej
Duże zainteresowanie bonem turystycznym
27/07/2020

Bydgoszcz, 27 lipca 2020 r.

 

Informacja prasowa

 

Duże zainteresowanie bonem turystycznym

 

Ponad 1,4 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego zgłosiło się, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych  ZUS, do programu Polski Bon Turystyczny.

 

Od piątku (24 lipca) dzwoniąc pod numer telefonu 22 11 22 111 można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego. Ze specjalnej infolinii można korzystać przez całą dobę. Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem na adres bon@zus.pl. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

- W ostatnich tygodniach wykonaliśmy ogromną pracę, żeby przygotować się do obsługi bonu. Zainteresowanie świadczeniem jest bardzo duże. Przez pierwsze trzy dni od uruchomienia infolinii zadzwoniło na nią około 6 tys. osób. Chcemy pomóc w dotarciu do szczegółowej informacji - mówi prof. Gertruda Uścińska.

 

Pod numer infolinii mogą dzwonić zarówno osoby prywatne, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego, jak i podmioty turystyczne, które chcą przystąpić do programu. Konsultanci wyjaśniają wszelkie wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu.

 

Dzwoniący pytają m.in. o to komu przysługuje bon turystyczny, co trzeba zrobić żeby go otrzymać, jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, do kiedy bon jest ważny.

 

Realizacja tego świadczenia odbywa się przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W sobotę na PUE ZUS ruszyła rejestracja podmiotów turystycznych do programu Polski Bon Turystyczny.

 

- W poniedziałek po godzinie dziesiątej ponad 1400 przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego wypełniło oświadczenie i przystąpiło do programu Polski Bon Turystyczny. Przypominam, że rejestracja do programu będzie ciągła i można do niego dołączyć także w kolejnych miesiącach. Pierwsza lista podmiotów zostanie opublikowana na stronie bonturystyczny.gov.pl 1 sierpnia ? powiedział prezes POT Robert Andrzejczyk. Tego dnia bony aktywować będą mogli na platformie PUE ZUS także rodzice dzieci do 18. roku życia.

 

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka
z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

 

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

 

Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE dokonujemy aktywacji i  otrzymujemy kod, za pomocą którego płacimy pomiotowi turystycznemu. Kiedy  dokonamy płatności bonem, otrzymamy potwierdzenie tej płatności SMS-em -  przypomniała prezes ZUS.

 

Lista zarejestrowanych podmiotów będzie udostępniana na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej. POT ma też ustalać prawo do bonu na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
i sprawdzać  uprawnienia podmiotów turystycznych.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


ul. Św.Trójcy 33

www.zus.pl

tel. (52) 341-83-00

85-224 Bydgoszcz

e-mail:

 

więcej
Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego
27/07/2020

Bydgoszcz, 24 lipca 2020 r.

 

Informacja prasowa

 

Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego

W piątek, 24 lipca o 8:00 rano uruchomiliśmy specjalną całodobową infolinię. Pod numerem telefonu 22 11 22 111 można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego ? mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zainteresowanie bonem turystycznym jest bardzo duże. W ciągu pierwszych czterech godzin od uruchomienia infolinii, konsultanci odebrali ponad 1000 telefonów.

- Konsultanci specjalnej infolinii udzielają informacji osobom, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz podmiotom turystycznym, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśniają wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu ? tłumaczy prof. Gertruda Uścińska.

Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem na adres
bon@zus.pl.

 Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać
 z bonu, należy posiadać profil na PUE ZUS. Można go założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej ? informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Obecnie dobiegają końca przygotowania do wdrożenia oprogramowania. Już wkrótce na PUE ZUS,
w roli "Ogólny", w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla podmiotów turystycznych (zostanie udostępniona z 24 na 25 lipca) oraz osób korzystających z bonu (zostanie udostępniona z 31 lipca na 1 sierpnia).

Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami) po podaniu danych kontaktowych (adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego).

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, będą mogły za pośrednictwem PUE ZUS złożyć oświadczenie, dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT).  
POT opublikuje listę zarejestrowanych podmiotów turystycznych, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu, na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

Instrukcje, jak założyć konto na PUE, można obejrzeć na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UUzCFpwDVLA.

 

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


 


ul. Św.Trójcy 33

www.zus.pl

tel. (52) 341-83-00

85-224 Bydgoszcz

e-mail:

 

 

więcej
Odbiór kanalizacji sanitarnej
24/07/2020


W dniu 14 lipca 2020 odbył się odbiór zadania pn. Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD, Arkadiusz Wawrzyniak, ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków reprezentowane przez Pana Arkadiusza Wawrzyniak. W ramach zadania powstały nowe kanały sanitarne wraz z przykanalikami. Zakres prac obejmował  wykonanie  890 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przykanalików o długości 376 mb. Całkowita wartość inwestycji to kwota w wysokości 452.826,63 zł.

Zadanie jest współfinansowane w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

UG Osięciny

więcej

 strona: 1 2 3 4 5