Sobota,  22 września 2018, Imieniny: Maury, Milany, Tomasza
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Ostrzeżenie o silnym wietrze
21/09/2018


więcej
Przystąpienie do prac nad projektem budżetu na 2019 rok
21/09/2018

Wójt Gminy Osięciny informuje o przystąpieniu do prac nad projektem budżetu gminy na rok 2019. Wnioski do projektu budżetu gminy należy składać w terminie do 30 października 2018 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.
Wójt Gminy Osięciny

więcej
Zaproszenie na obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Osięciny
21/09/2018

Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Osięciny  odbędą się dnia 24 września 2018 roku o godzinie 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta z okresu międzysesyjnego.
  5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2018-2022.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok.
  8. Wnioski i interpelacje.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie.

więcej
ROZLICZENIE PIECY 2018
21/09/2018

Urząd Gminy w Osięcinach przypomina wszystkim osobom biorącym udział w programie EKOpiec 2018 o konieczności złożenia dokumentów - rozliczenia niezbędnego do otrzymania dotacji, o której mowa w podpisanych umowach.

Dokumenty które należy załączyć znajdują się w załączniku.

Renata Ładzińska

 

więcej
Nowe punkty oświetleniowe w Gminie Osięciny
21/09/2018

Gmina Osięciny zawarła umowy na podniesienie standardu oświetlenia w następujących lokalizacjach:
- Bilno 2 - 3 punkty
- Zielińsk 2 - 1 punkt
- Zielińsk 1 - 1 punkt
- Bartłomiejowice 6 - 2 punkty
- Borucin 4 - 2 punkty
- Kościelna Wieś 5 - 2 punkty
Łączna kwota wydatków na w/w punkty oświetleniowe wynosi 28.006,51 zł brutto.

więcej
Program Rządowy CZYSTE POWIETRZE SPOTKANIE 07.10.2018 r. w GOK-u
20/09/2018

Urząd Gminy w Osięcinach informuje, że w dniu 07 października 2018 roku w GOK-u w Osięcinach o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie, w sprawie uruchomionego rządowego programu Czyste Powietrze. W trakcie spotkania zostaną wyjaśnione formy dotacji, warunki dofinansowania, cele itd.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na przybycie na w/w spotkanie.

Renata Ładzińska

 

więcej
Program Czyste Powietrze ruszył. Nabór w WFOŚiGW w Toruniu
20/09/2018

Urząd Gminy w Osięcinach informuje że z dniem 19 września 2018roku można składać wnioski na dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Wnioski dotyczą np.: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pieca na ekologiczny, docieplenie budynków mieszkalnych, montaż fotowoltaiki, montaż kolektorów słonecznych, montaż pomp ciepła.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - warunki uczestnictwa,  kwota dofinansowania, warunki dofinansowania, cel i zakres działań.

Wnioski będą składane w formie papierowej, elektronicznej do WFOŚiGW w Toruniu.

Link na stronę znajduje się poniżej.


http://www.wfosigw.torun.pl/aktualnosc-397-program_czyste_powietrze_nabor_wnioskow.html

więcej
Pomoc poszkodowanemu rolnikowi z Sęczkowa
19/09/2018

Urząd Gminy w Osięcinach zwraca się z prośbą do rolników z terenu Gminy Osięciny o pomoc dla jednego z rolników z miejscowości Sęczkowo. W dniu 18 września 2018 roku w gospodarstwie rolnika wybuchł pożar, w wyniku czego spłonęło bardzo dużo bel słomy (około 400 sztuk), spłonął sprzęt rolniczy, zboże nadpaliło się i nie wiadomo czy będzie nadawało się do skarmienia zwierząt, których rolnik jest hodowcą.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników, którzy chcą wspomóc w/w osobę o pomoc rzeczową - o słomę, zboże.

W późniejszym terminie podamy nr konta, na które będzie można wpłacać pieniądze, przeznaczone głównie na zebranie zapasu karmy dla zwierząt. Za okazaną wszelką pomoc dziękujemy.

więcej
Dbamy o zieleń
19/09/2018

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu została zawarta umowa na udzielenie dotacji w kwocie 10.000,00 zł na przedsięwzięcie pn: "Odnowa zieleni miejskiej w miejscowości Osięciny przy ulicy Traugutta - parking przy Szkole Podstawowej".
Wartość zadania wynosiła 14.338,00 zł. W ramach przedsięwzięcia nasadzono 439 szt. krzewów oraz 3 klony.

więcej
Umiem pływać
18/09/2018

W dniach od  25.09.2018 do 27.11.2018 roku odbędą się wyjazdy   na basen  w ramach programu powszechnej nauki pływania Umiem pływać. Z programu skorzysta 15 dzieci Szkoły Podstawowej w Osięcinach  z klas I-III w liczbie 15 osób. Projekt obejmuje 10 wyjazdów na basen co w efekcie końcowym daje 15 godzin nauki pływania na każde dziecko. 

Projekt współfinansowany jest z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Środki są przeznaczone na:- pokrycie kosztów transportu/dojazdu uczestników zajęć, wynajem pływalni, pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej, ubezpieczenie uczestników zajęć. Wkładem własnym gminy są koszty związane z transportem dzieci na basen.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

więcej

 strona: 1 2 3 4 5 
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny