Wtorek,  21 lutego 2017, Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       Inwestycje       Przetargi       Umowy    
Nasza galeria
zobacz więcej »
Powiększ tekst: A A A
  Aktualności

Otrzymaliśmy pozytywną opinię z ministerstwa

Urząd Gminy w Osięcinach otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie pozytywną opinię w sprawie projektu herbu, flagi, sztandaru, pieczęci i łańcuchów dla Gminy Osięciny. Podstawą w/w opinii stanowi uchwała Komisji Heraldycznej, która zawiera merytoryczną opinię projektu w zakresie ich zgodności z zasadami heraldyki, wersylologii i miejscową tradycją historyczną.

RomualD Trzeciak

Przypomnienie

Szanowni Państwo! Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Więcej w załączniku

Dotacje na utylizacje azbestu 2017 - przypomnienie

Zmiana przepisów dotyczy wartości dofinansowania. W roku 2017 WFOŚ i GW dofinansowuje prace w wysokości 70% wartości robót, resztę tj. 30% dopłaca – Gmina Osięciny.

więcej
Złożono wniosek o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

W dniu 16.02.2017 roku Wójt Gminy Osięciny w ramach ogłoszonego konkursu na operacje typu Gospodarka wodno – ściekowa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 złożył wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 69 sztuk na terenie Gminy Osięciny. Całkowita wartość projektu wynosi 1 083 899,78 z czego Gmina otrzymałaby dofinansowanie w kwocie 689 685,00 zł. Po pozytywnej ocenie wniosku przez Urząd Marszałkowski w Toruniu realizacja inwestycji będzie zrealizowana w 2018 roku.

Inspektor
Marcin Korzeniewski

Spotkanie karnawałowe

W dniu Św. Walentego w GOK odbyła się wystawa tradycyjnych wypieków związanych z karnawałem pt.: „Kujawskie Zapusty”..
Panie z lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowały swoje umiejętności kulinarne, które przybrały postać pączków, chruścików i róż karnawałowych.
Cóż dużo pisać, było słodko...

Galeria zdjęć

Wieczór autorski z Jerzym Ferchowem

Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach zaprasza na wieczór autorski
z Jerzym Ferchowem

Myśli wierszem malowane i orgietki słowne
 

   
22.II. 2017r. (środa) godz. 19.00

Bez prądu

W dniu 21.02.2017 w godz. 7.30·18.00

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej ZIELIŃSK 2,3,4, KOŚCIELNA WIEŚ 5,6,9, WŁODZIMIERKA 1,

w godz. 7.30-9.00 i w godz. 16.00·18.00
odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej SZALONKI 1,2,3,4,5,Wiatraki, LEONOWO 1,2,
BODZANÓWEK 1,2, KOŚCIELNA WIEŚ 1,2,3,7,8,


Tadeusz Domański

Technik ds. Zarzązdania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie
T +48 56 470 63 89,

Sesja Rady Gminy w Osięcinach

Zapraszam na obrady XIX Sesji Rady Gminy Osięciny, które odbędą się dnia 17 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach.

więcej
Działania „Porządek” na terenie gmin Osięciny i Piotrków Kujawski

Radziejowscy policjanci przeprowadzili działania prewencyjne, których celem było ograniczenie liczby przestępstw oraz wykroczeń szczególnie uciążliwych dla obywateli.

więcej
Rozbudowa drogi powiatowej Osieciny - Wieniec - Włocławek

14 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych związanych z rozbudową drogi powiatowej. Drogi powiatowej n2 2807C Osięciny - Wieniec - Włocławek etap III i etap IV tj. Firma Inżynieryjno - Drogowa ''Drogtom'' oraz umowa z Inspektorem nadzoru inwestorskiego tj. przedsiębiorstwem Kompleksowa Obsługa Budownictwa ''Motyles''.

więcej

 strona: 1 2 3 4 5 
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny