Sobota,  7 grudnia 2019, Imieniny: Agaty, Dalii, Sobies砤wa
   Strona g艂贸wna       Samorz膮d       Osi臋ciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2019   
ZAPRASZAMY DO WZI臉CIA UDZIA艁U W PROJEKCIE
13/06/2011

Szanowni Pa艅stwo,
Post臋puj膮cy rozw贸j oparty na technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ich ekspansja we wszystkie dziedziny gospodarowania determinuj膮 nie tylko zmiany o charakterze ekonomicznym - definiowane jako gospodarka oparta na wiedzy - ale r贸wnolegle zmiany o charakterze spo艂ecznym, okre艣lane terminem spo艂ecze艅stwo informacyjne. Rozw贸j spo艂ecze艅stwa informacyjnego jest niejednorodny, tworz膮c obszary wykluczenia cyfrowego w uj臋ciu zar贸wno geograficznym, jak i spo艂ecznym.Skala tego problemu w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim jest ogromna, co potwierdzaj膮 og贸lnokrajowe wyniki bada艅 CBOS klasyfikuj膮ce nasz region jako najbardziej wykluczony cyfrowo w skali ca艂ego kraju (CBOS marzec 2009), a tak偶e badania w艂asne, kt贸re potwierdzi艂y, i偶 wykluczeniu cyfrowemu w wojew贸dztwie podlegaj膮 szczeg贸lnie osoby o stwierdzonym stopniu niepe艂nosprawno艣ci oraz osoby dotkni臋te trudn膮 sytuacj膮 materialn膮.
W zwi膮zku z konieczno艣ci膮 poprawy sytuacji w przedmiotowym zakresie zapraszamy Pa艅stwa do w艂膮czenia si臋 w realizacj臋 projektu p.n. "Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego". Celem tego przedsi臋wzi臋cia jest likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie naszego wojew贸dztwa poprzez zapewnienie dost臋pu do Internetu, technologii informacyjnych i wiedzy osobom podlegaj膮cym wykluczeniu.
Projektem obj臋te zostan膮 nast臋puj膮ce grupy docelowe: gospodarstwa domowe spe艂niaj膮ce kryterium dochodowe upowa偶niaj膮ce do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy spo艂ecznej, osoby niepe艂nosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe艂nosprawno艣ci (w tym niewidome).
W ramach projektu zostanie dostarczony sprz臋t komputerowy wraz z oprogramowaniem, zapewniony zostanie dost臋p do Internetu, zapewnione zostan膮 tak偶e podstawowe szkolenia z zakresu obs艂ugi komputera i Internetu.
Projekt "Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dzia艂anie 8.3 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion.
Serdecznie zapraszamy do wzi臋cia udzia艂u w projekcie.
http://oknonaswiat.kujawsko-pomorskie.pl

Wnioski i o艣wiadczenia mo偶na pobra膰 w Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Osi臋cinach od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 7.30 do 15.30. Termin sk艂adania wniosk贸w up艂ywa z dniem 30 czerwca 2011 roku.

Urz膮d Gminy

 

   ©2005 Urz膮d Gminy Osi臋ciny