Poniedziałek,  20 sierpnia 2018, Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       Inwestycje       Przetargi       Umowy    
XXVII Sesja Rady Gminy w Osięcinach
09/03/2018

Zapraszam na obrady XXVII Sesji Rady Gminy Osięciny,

które odbędą  się dnia 12 marca 2018 roku

o godzinie 1100 w sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach. 

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.      Przedstawienie porządku.

3.      Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.

4.     Sprawozdanie z działalności Wójta z okresu międzysesyjnego.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/243/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 roku.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 267 Ujma Duża-Piotrków od km 10+902 do km 11+ 383 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Osięciny".

7.     Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/244/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 roku.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 267 Ujma Duża-Piotrków od km 6+463 do km 6+892 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Kościelna Wieś".

9.     Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/245/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/249/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osięciny dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia/wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie okręgów wyborczych.

14. Sprawozdanie za 2017 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 rok.

16. Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii za 2017 rok.

17.  Wnioski i interpelacje.

18.  Sprawy różne.

19.  Zakończenie.

 

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny