Poniedziałek,  25 marca 2019, Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Program EKOpiec 2018 w Gminie Osięciny - rusza
13/06/2018

Informujemy, że wnioski o wymianę piecy będzie można w sekretariacie Urzędu Gminy w Osięcinach od dnia 18  czerwca 2018 roku o dnia 27 czerwca 2018 roku włącznie.

Druk wniosku w załączeniu.

Treść uchwały Rady Gminy Osięciny nr XXIX/266/2018 z dnia 17.05.2018 roku
w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Osięciny w 2018 roku w załączeniu.

            Informujemy, że Gmina Osięciny przystąpiła do programu priorytetowego organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pt.: EKOpiec 2018.

            Zgodnie z treścią regulaminu dla w/w programu, dla miejscowości zamieszkiwanych
do 10 tys. mieszkańców (do których zalicza się Gmina Osięciny) WFOŚiGW w Toruniu może przeznaczyć limit dofinansowania w wysokości do 20 tys zł.

Wysokość dofinansowania wynosi 2 tys. zł od WFOŚiGW w Toruniu i 2 tys. zł z budżetu  Gminy Osięciny do wymiany dla jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym.  Program nie dotyczy domów letniskowych.

Beneficjentem końcowym może być właściciel, współwłaściciel nieruchomości stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkalne.

Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła, co będzie potwierdzone protokołem odbioru, sporządzonym w miejscu realizacji inwestycji, w którym weźmie udział przedstawiciel UG w Osięcinach oraz może wziąć udział przedstawiciel WFOŚiGW w Toruniu.

1. Do dofinansowania objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego pieca zasilanego paliwem stałym (węgiel, drewno, miał itp.) na:          
a. kotły na paliwa stałe, o których mowa w pkt.3,  
b. kotły gazowe, o których mowa w pkt.4,  
c. kotły olejowe, o których mowa w pkt.4

d. kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym),.

2. Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.  

3. Kotły na paliwa stałe w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń muszą spełniać wymagania:
a. klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze " Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW-Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" lub          
b. klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne) określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz    
c. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.        

4. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

5. Wymagania, o których mowa w pkt. 3 i 4 muszą zostać udokumentowane w formie:
a. certyfikatu zgodności lub 
b. świadectwa/zaświadczenia badań lub      
c. etykiety efektywności energetycznej lub
d. wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub         
e. deklaracji zgodności.        

            W przypadku złożenia większej ilości wniosków o wymianę piecy, planowane jest przeprowadzenie publicznego losowania, o którym będziemy także informować. 

Renata Ładzińska- Inspektor
 

 Pliki doł±czone do artykułu:
Opis / Nazwa plikuRozmiar 
uchwala_rg.docx26 KBpobierz
zgoda-wspolwlasciciela-nieruchomosci-ekopiec-2018.doc37 KBpobierz
wniosek.doc61 KBpobierz
 
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny