Pi膮tek,  18 stycznia 2019, Imieniny: Beatrycze, Ma砱orzaty, Piotra
   Strona g艂贸wna       Samorz膮d       Osi臋ciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Pomoc zwi膮zana z wyst膮pieniem suszy lub powodzi - szkody w uprawach rolnych
14/09/2018
Agencja b臋dzie udziela艂a pomocy producentom rolnym, w kt贸rych gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wyst膮pieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepis贸w o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz膮t gospodarskich, powsta艂e na powierzchni uprawy obj臋艂y co najmniej 30% danej uprawy.

Wnioski o udzielenie pomocy obejmuj膮ce szkody powsta艂e na powierzchni uprawy w wysoko艣ci co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni wyst臋powania tej uprawy mo偶na sk艂ada膰 od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. Stawka pomocy wynosi      1 000 z艂 na 1 ha powierzchni uprawy.

Otw贸rz wnioski o pomoc

Wnioski o udzielenie pomocy obejmuj膮ce szkody powsta艂e na powierzchni uprawy w wysoko艣ci co najmniej 30% i mniej ni偶 70% danej uprawy na powierzchni wyst臋powania tej uprawy mo偶na sk艂ada膰 od 26.09.2018 r. do 17.10.2018 r. Stawka pomocy wynosi 500 z艂 na 1 ha powierzchni uprawy.

Producenci rolni, w kt贸rych gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wyst膮pieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powsta艂e na powierzchni uprawy, obj臋艂y co najmniej 70% danej uprawy i kt贸rzy z艂o偶yli wniosek o pomoc w zwi膮zku z tymi szkodami zawieraj膮cy niezb臋dne dane i za艂膮czniki, umo偶liwiaj膮ce udzielenie r贸wnie偶 pomocy w zwi膮zku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wyst膮pieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powsta艂ymi na powierzchni uprawy, obejmuj膮cymi co najmniej 30% i mniej ni偶 70% danej uprawy, aby uzyska膰 t臋 pomoc nie musz膮 ponownie sk艂ada膰 wniosk贸w o udzielenie pomocy, je偶eli ze z艂o偶onych wniosk贸w o udzielenie pomocy wynika, w kt贸rych uprawach powsta艂y szkody, kt贸re obj臋艂y co najmniej 30% i mniej ni偶 70% danej uprawy.

Wniosek nale偶y z艂o偶y膰 do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania albo siedzib臋 producenta rolnego.

Formularz wniosku zostanie wkr贸tce udost臋pniony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

 • kt贸remu zosta艂 nadany numer identyfikacyjny w trybie przepis贸w o krajowym systemie ewidencji producent贸w, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosk贸w o przyznanie p艂atno艣ci;
 • w kt贸rego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wyst膮pieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powsta艂e na powierzchni uprawy, obj臋艂y co najmniej 30 % danej uprawy;
 • b臋d膮cego mikroprzedsi臋biorstwem, ma艂ym albo 艣rednim przedsi臋biorstwem w rozumieniu za艂膮cznika nr I do rozporz膮dzenia Komisji UE nr 702/2014.

Pomoc b臋dzie udzielana:

 • poza formu艂膮 pomocy de minimis (pomoc publiczna), na warunkach okre艣lonych w rozporz膮dzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 - w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczn膮 susz膮 lub powodzi膮, oszacowane przez komisj臋 powo艂an膮 przez wojewod臋 w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce wyst膮pienia szk贸d b臋d膮  wynosi膰 powy偶ej  30% 艣redniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub  艣redniej rocznej produkcji ro艣linnej w gospodarstwie rolnym, albo
 • w ramach formu艂y pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporz膮dzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 - w przypadku gdy powy偶sze szkody  b臋d膮 wynosi膰 nie wi臋cej ni偶 30% 艣redniej rocznej produkcji rolnej lub 艣redniej rocznej produkcji ro艣linnej.

Wysoko艣膰 pomocy ustala si臋 jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w kt贸rej powsta艂y szkody oraz stawki pomocy. Przy czym, w przypadku pomocy udzielanej:

 • poza formu艂膮 pomocy de minimis (pomoc publiczna) wysoko艣膰 pomocy nie mo偶e przekroczy膰 warto艣ci stanowi膮cej r贸偶nic臋 pomi臋dzy 80% b膮d藕 90% (w zale偶no艣ci od po艂o偶enia gospodarstwa rolnego) kwoty obni偶enia dochodu powi臋kszonej o koszty poniesione i pomniejszonej o koszty nieponiesione, a wysoko艣ci膮 pomocy otrzymanej na podstawie odr臋bnych przepis贸w i otrzymanych odszkodowa艅,
 • w ramach formu艂y pomocy de minimis przyznawana pomoc nie mo偶e przekroczy膰 r贸wnowarto艣ci w euro dost臋pnego limitu de minimis (z uwzgl臋dnieniem limitu w zakresie pomocy w rolnictwie, rybo艂贸wstwie i og贸lnego limitu pomocy de minimis).

Kwota pomocy b臋dzie podlega艂a pomniejszeniu o 50% dla producent贸w rolnych, kt贸rzy w dniu wyst膮pienia szk贸d w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wy艂膮czeniem 艂膮k i pastwisk.

Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰, w przypadku:

 1. pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporz膮dzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013:
  • kopi臋 protoko艂u oszacowania szk贸d, zawieraj膮cego informacje o powierzchni upraw, w kt贸rych powsta艂y szkody,
  • za艣wiadczenia dotycz膮ce otrzymanej pomocy de minimis (r贸wnowa偶ne ze z艂o偶eniem za艣wiadczenia jest wype艂nienie zawartego we wniosku o udzielenie pomocy o艣wiadczenia dotycz膮cego otrzymanej pomocy de minimis).
 2. pomocy udzielanej zgodnie z rozporz膮dzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 - pomoc publiczna:

  • kopi臋 protoko艂u oszacowania szk贸d, zawieraj膮cego informacje o powierzchni upraw, w kt贸rych powsta艂y szkody, z adnotacj膮 wojewody potwierdzaj膮c膮 wyst膮pienie szk贸d.

(wz贸r protoko艂u oszacowania szk贸d oraz wytyczne do jego sporz膮dzenia zosta艂y opublikowane na stronie MRiRW https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne).

Podstawa prawna: 搂 13r rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i sposob贸w realizacji niekt贸rych zada艅 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z p贸藕n. zm.) - zmiana opublikowana w Dz. U. poz. 1483.

藕r贸d艂o: MRiRW
 

   ©2005 Urz膮d Gminy Osi臋ciny