Poniedziałek,  18 lutego 2019, Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
III Sesja Rady Gminy Osięciny
28/12/2018

więcej
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej
27/12/2018

Więcej w załącznikach

więcej
Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki
27/12/2018

Po pozytywnej weryfikacji wniosku  o uruchomienie środków na zadanie dotyczące Budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Bartłomiejowice, Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 24 900,00 zł. Pieniądze pochodzą ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego w Ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności ( OSA ) Edycja 2018 rok.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 61 549,20 zł

Wykonawcą w/w zadania w drodze ogłoszonego zapytania ofertowego była Firma Herkules ul. Pogórska 34 C, 32-500 Chrzanów.     UG Osięciny

więcej
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok
27/12/2018

Szczegóły w załączeniu...

więcej
Podziękowania
21/12/2018

Pragniemy z całego serca podziękować Wszystkim za okazaną pomoc i zaangażowanie w trakcie jak również po pożarze w naszym gospodarstwie.

Szczególne podziękowania kierujemy dla Strażaków, sąsiadów i znajomych, którzy wsparli nas w jakikolwiek sposób.
Wyrazy ogromnego podziękowania kierujemy w stronę Pani reprezentującej firmę Danone - Jolanty Sas Wisłockiej za zorganizowanie pomocy w zbiórce płodów rolnych i paszy dla zwierząt w którą zaangażowali się dostawcy firmy i okoliczni rolnicy.
Dziękujemy również mieszkańcom Sęczkowa, całej Gminy Osięciny, Urzędowi Gminy, firmom paszowym "Golpasz" i "MatPasz".
Podziękowania także dla księdza proboszcza i parafian z Kościelnej Wsi oraz Fundacji "Włącz się" ze Złotowa.
Pomoc Wasza jest dla nas wyrazem niezwykłej ludzkiej życzliwości za którą jesteśmy bardzo wdzięczni.

Kuligowscy z Sęczkowa

więcej
Zaproszenie na obrady III Sesji Rady Gminy Osięciny
21/12/2018

 Zaproszenie na obrady III Sesji Rady Gminy Osięciny, które odbędą się dnia28 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach.
Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.      Przedstawienie porządku.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy.

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta z okresu międzysesyjnego.

5.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/12/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2018-2022.

7.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Osięciny na 2019 rok.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Osięciny.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023.

16.   Budżet gminy na 2019 rok:

a)      wystąpienie Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu;

b)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi poprawkami;

c)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

d)      odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy;

e)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

f)       podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;

g)      głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

17.   Wnioski i interpelacje.

18.   Sprawy różne.

19.   Zakończenie.więcej
Warunkowa Umowa Sprzedaży
21/12/2018

W dniu 20.12.2018r. w Ciechocinku została zawarta Warunkowa Umowa Sprzedaży działki Nr 604/2 o pow. 0.4208ha położonej w Osięcinach za kwotę 248 500,00zł z OHZ Osięciny- Sp. Z.o.o.

Sprzedaż w/w działki ograniczona jest prawem pierwokupu Krajowego Zasobu Nieruchomości działającego na rzecz Skarbu Państwa.

Nabycie działki przez Gminę Osięciny następuje na cele publiczne.

UG Osięciny

więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne - marznące opady
20/12/2018

Więcej w załączniku

więcej
Posiedzenie Komitetu Sterującego O.R.S-G.
19/12/2018

Na wniosek Pana Jerzego Izydorskiego zastępcy Przewodniczącego Zarządu Komitetu Sterującego Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020 zostało zwołane przez Jarosława Kołtuniaka Starosty Radziejowskiego posiedzenie Komitetu Sterującego.

Tematem spotkania była zmiana strategii mająca na celu realizację inwestycji "Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami   na ul. Jarmarcznej, Malinowej, Olchowej i Leśnej w miejscowości Osięciny".

Wartość kosztorysu inwestycji to 1 002 286,00zł. Członkowie Komitetu Sterującego jednogłośnie wyrazili zgodę na dofinansowanie w/w inwestycji w kwocie 680 000,00zł. Kwota ta została przeniesiona  z innej inwestycji, która była planowana do realizacji na terenie gminy Osięciny.

UG Osięciny

więcej
WESOŁA CHOINKA!
17/12/2018

W dniu 17 grudnia 2018 roku wszystkie przedszkolaczki z Przedszkola w Osięcinach odwiedziły Rynek w Osięcinach. Przyniosły ze sobą piękne ozdoby dla naszej choinki- własnoręcznie robione bombki. Nasza choinka  dzięki temu stała się kolorowa i wesoła.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za piękne ozdoby. Liczymy, że w przyszłym roku ponownie nasza choinka będzie przez Was przyozdobiona.


UG Osięciny

więcej

 strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny