Poniedzia艂ek,  18 grudnia 2017, Imieniny: Bogus砤wa, Gracjana, Laury
   Strona g艂贸wna       Samorz膮d       Osi臋ciny       Kultura i Sport       Edukacja       Inwestycje       Przetargi       Umowy    

W贸jt Gminy Osi臋ciny - mgr Jerzy Izydorski

 

 

Sekretarz Urz臋du Gminy - Halina Urba艅ska

 

Z-ca kierownika USC - mgr Renata Zdzichowska

Zadaniem pracownika jest obs艂uga urz臋du stanu cywilnego prowadzenie ksi膮g urodze艅, ma艂偶e艅stw i zgon贸w. Wydawanie akt贸w urodzenia, ma艂偶enstwa, zgonu; decyzji o sprostowaniu i uzupe艂nieniu akt贸w stanu, zmianie imienia i nazwiska. Przyjmowanie zapewnie艅 do 艣lub贸w oraz udzielanie 艣lub贸w cywilnych.

Prowadzenie spraw zwi膮zanych z rejestracj膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej (za艣wiadczenia o wpisie, zmianie, zawieszeniu, odwieszeniu i wyrejestrowanie), zezwolenia na alkohole.

 

podinspektor - Aneta Kwiatkowska
Do obowi膮zk贸w pracownika nale偶y rozpatrywanie wniosk贸w i wydawanie decyzji administracyjnych ws. zasi艂ku rodzinnego, zasi艂ku piel臋gnacyjnego, 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytu艂u urodzenia dziecka, 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego. Prowdzenie post臋powania wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych. Odprowadzanie sk艂adek spo艂ecznych i zdrowotnych do ZUS 

inspektor - Marcin Korzeniewski
Obowiazkiem pracownika jest:opracowywanie program贸w gospodarczych w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych, analizowanie i diagnozowanie zjawisk spo艂ecznych i gospodarczych wystepujacych na terenie gminy i gmin s膮siednich, gromadzenie informacji o gminie i przygotowanie materia艂贸w promujacych gmin臋 na zewnatrz, opracowywanie projekt贸w inwestycyjnych pod kontem racjonalnego wykorzystania 艣rodk贸w unijnych, przygotowywanie wniosk贸w o dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych.

 

inspektor - Danuta Nowacka
Do obowiazk贸w pracownika nale偶y prowadzenie spraw z zakresu obronno艣ci, zarz膮dzania kryzysowego i ochrony ludno艣ci, kultury fizycznej i sportu,ochrony zdrowia,prowadzenie archiwum zak艂adowego,spraw jednostek OSP, obs艂uga centrali telefonicznej urz臋du.

 

inspektor - Aldona Kurant
Zadaniem pracownika jest racjonalna gospodarka, etatami i funduszem p艂ac,oraz prowadzenie akt osobowych i sporz膮dzanie list p艂ac pracownik贸w.  

 

inspektor - mgr in偶 Reneta 艁adzi艅ska
Zadaniem pracownika jest nadz贸r nad zadrzewieniami - wydawanie decyzji zezwalaj膮cych na wycink臋 drzew, nadz贸r nad produkcj膮 ro艣linn膮 tj: wydawanie zezwole艅 na upraw臋 maku niskomorfinowego, le艣nictwo, sprawy zwi膮zane z produkcj膮 zwierz臋c膮, 艂owiectwo, sprawy zwi膮zane z ochron膮 艣rodowiska: wysypisko 艣mieci, ochrona w贸d przed odp艂ywem azotan贸w ze 藕r贸de艂 rolniczych, kontrola i nadz贸r nad gospodark膮 wodn膮, analiza stanu sanitarno – porz膮dkowego, eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni 艣ciek贸w, orzecznictwo w zakresie szkodliwo艣ci dla 艣rodowiska wszelkiego rodzaju dzia艂alno艣ci, op艂aty za gospodarcze korzystanie ze 艣rodowiska, wydawanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰.

 

inspektor - mgr Magdalena Malec

Zadaniem pracownika jest obs艂uga Rady Gminy w tym organizacja Komisji i Sesji Rady Gminy, sporz膮dzanie protok贸艂贸w, obs艂uga sekretariatu – w tym przyjmowanie i wysy艂anie korespondencji, prowadzenie rejestru uchwa艂 i zarz膮dze艅, aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zakresu obowi膮zk贸w.

 

inspektor - mgr Monika Fabisiak
Do zada艅 pracownika nale偶y: przygotowywanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzanie post臋powa艅 w sprawie udzielania zam贸wie艅 publicznych; wydawanie opinii dotycz膮cej podzia艂u nieruchomo艣ci, decyzji zatwierdzaj膮cej podzia艂 i rozgraniczenie nieruchomo艣ci; gospodarka gruntami, lokalami i pomieszczeniami u偶ytkowymi.

 

inspektor - mgr Anna Ochoci艅ska

 Zadaniem pracownika jest prowadzenie rejestru graficznego i opisowego wydawanych decyzji o ustaleniu warunk贸w zabudowy i zagospodarowania dzia艂ki, sporz膮dzanie projekt贸w plan贸w przestrzennego zagospodarowania gminy, nadz贸r nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi 艂膮cznie z budownictwem komunalnym, nadz贸r nad cmentarzami i grobami poleg艂ych 偶o艂nierzy oraz innymi miejscami pami臋ci.

 

inspektor - mgr Aneta J臋drzejczak
Zadaniem pracownika jest rejestracja danych o miejscu pobytu os贸b, o urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz zgonach a tak偶e zmianach w dowodach osobistych.

 

Skarbnik Urz臋du Gminy - Jolanta Sm臋tek

 

 

podinspektor ds. poboru podatk贸w - Ma艂gorzata Witkowska
Zadaniem pracownika jest; prowadzenie ksi臋gowo艣ci podatkowej;rozliczanie so艂tys贸w,wydawanie za艣wiadcze艅 ze swojego zakresu;ustalanie wysoko艣ci podatku od 艣rodk贸w transportowych.

 

inspektor ds. wymiaru podatk贸w - Anna Krulikowska 
Do obowi膮zk贸w pracownika nale偶y: ustalanie wysoko艣ci podatk贸wi op艂at lokalnych, wydawanie za艣wiadcze艅, prowadzenie spraw zwi膮zanych z umorzeniami i ulgami, sporz膮dzanie kart ewidencyjnych ubezpieczonego-nieczynnych rolnik贸w, oraz korekt kart dla KRUS i ZUS, wydawanie decyzji dot. zwrotu podatku akyzowego.

 

inspektor ds. ksi臋gowo艣ci - Teresa Szmagalska
Zadaniem pracownika jest dokonywanie ksi臋gowa艅 w ksi臋dze g艂贸wnej bud偶etu gminy, pisanie przelew贸w na przychodz膮ce rachunki,  rozliczanie podatku vat. Sporz膮dzanie informacji o wyp艂aconych podatnikom kwotach z tytu艂u pe艂nienia obowi膮zk贸w spo艂ecznych i obywatelskich - PIT R.

 

inspektor - mgr Aneta Nawrocka 

Do zada艅 pracownika nale偶y: dekretacja dokument贸w ksi臋gowych, rejestr nale偶no艣ci  z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie ewidencji anlitycznej w zakresie rozrachunk贸w z kontrahentami.  

podinspektor - Gra偶yna Tuszy艅ska
Zadaniem pracownika jest sporz膮dzanie i rozliczanie list p艂ac, rozlicze艅 sk艂adek ZUS i podatk贸w. Wykonywanie rocznych rozlicze艅 podatk贸w. Przygotowanie dokumentacji p艂acowych do rent i emerytur. Wystawianie za艣wiadcze艅 o wynagrodzeniu.


 

G艂贸wny ksi臋gowy - mgr Agnieszka Zapiec

Zadaniem pracownika jest:
- prowadzenie rachunkowo艣ci jednostek organizacyjnych szk贸艂 i przedszkola zgodnie z okre艣lonymi ustaw膮 zasadami rachunkowo艣ci,
- sporz膮dzanie sprawozda艅 finansowych obs艂ugiwanych jednostek oraz bilansu rocznego,
- dokonywanie kontroli kompletno艣ci i rzetelno艣ci dokument贸w dotycz膮cych operacji gospodarczych i finansowych,
- opracowywanie wsp贸lnie z dyrektorami szk贸艂 i przedszkola plan贸w dochod贸w i wydatk贸w, sprawozda艅 z wykonania bud偶etu, sporz膮dzanie sprawozdawczo艣ci z wykonania plan贸w finansowych tych jednostek oraz analiz okresowych z wykorzystaniem 艣rodk贸w i prognozowanych zmian w roku bud偶etowym,
- kierowanie i koordynowanie zada艅 referatu.

 
 

inspektor ds. o艣wiaty -mgr Ewelina Ceglarek
Zadaniem pracownika jest: prowadzenie ksi臋gowo艣ci szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych. Wydawanie i rozliczanie kart drogowych i czasu pracy kierowc贸w autobus贸w szkolnych. Prowadzenie analityki ksi臋gowej kontrahent贸w na poszczeg贸lne plac贸wki. Zestawienia zbiorcze sprawozda艅 oraz pisanie pism do szk贸艂 i innych instytucji.

   ©2005 Urz膮d Gminy Osi臋ciny