Sobota,  7 grudnia 2019, Imieniny: Agaty, Dalii, Sobies砤wa
   Strona g艂贸wna       Samorz膮d       Osi臋ciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2019   
2019 rok

1. Umowa zawarta  w dniu 02.01.2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Anna Rutkowsk膮 na wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu w gminie Osi臋ciny. Za wykonanie pracy  zleconej umow膮 strony ustali艂y   wynagrodzenie , jako cen臋 umown膮   w wysoko艣ci  dla danego projektu decyzji. Termin realizacji ustalono  od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.                                                                 

2.  Umowa zawarta  w dniu 03.01.2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a p. Iwon膮 Lewandowsk膮 na pe艂nienie dy偶ur贸w w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla os贸b uzale偶nionych od alkoholu "Promyk Nadziei". Ustalono wynagrodzenie miesi臋czne  w wysoko艣ci 400,00 z艂 brutto. Umowa   zosta艂a zawarta na okres od 03.01. 2019 r. do 31.12.2019 r.

3.  Umowa zawarta w dniu 11.01.2019 r.  pomi臋dzy Parafi膮  Rzymsko-Katolick膮 pw. N.M.P. Cz臋stochowskiej w Lekarzewicach , Gmin膮 Osi臋ciny a Przedsi臋biorstwem Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Sp. z o.o. W艂oc艂awek, ul. Komunalna 4 na 艣wiadczenie us艂ug odbierania odpad贸w  komunalnych sta艂ych z cmentarza  parafialnego w Lekarzewicach. Faktury VAT, kt贸rych 艂膮czna warto艣膰 nie przekroczy  w 2019 r. kwoty 3.500,00 z艂 wystawiane b臋d膮 na Gmin臋 Osi臋ciny. Wszelkie pozosta艂e koszty  zwi膮zane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosi膰 b臋dzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Lekarzewicach

4. Umowa zawarta  w dniu 08.01.2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Dr Anet膮 ?Ineza Pilip na przeprowadzenie bada艅 os贸b skierowanych  przez Gminn膮 Komisj臋 Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Osi臋cinach i sporz膮dzenie opinii  w przedmiocie  uzale偶nienia od  alkoholu. Za wykonanie w/wym. pracy ustalono  wynagrodzenie  w wysoko艣ci 504,00 z艂 brutto  za sporz膮dzenie  jednej opinii.

5. Umowa zawarta  w dniu 08.01.2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Hann膮 Ma艅kiewicz -specjalist膮 terapii uzale偶nie艅 na przeprowadzenie bada艅  os贸b skierowanych przez Gminn膮 komisj臋 Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Osi臋cinach i sporz膮dzenie opinii w przedmiocie  uzale偶nienia od alkoholu. Za wykonanie  wy偶ej wymienionej pracy ustalono wynagrodzenie (brutto) w wysoko艣ci 504,00 z艂 brutto  za sporz膮dzenie  jednej opinii.

6. Umowa zawarta w dniu 10.01.2019 r.  pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny  a Zespo艂em Szk贸艂 Mechanicznych   w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 58 na udost臋pnianie basen贸w krytej p艂ywalni w  Radziejowie przy ul. Ko艣ciuszki 58 dla dzieci i m艂odzie偶y  w przedziale  wiekowym od  3 lat do 18 lat    i zamieszka艂ych  na terenie gminy  Osi臋ciny. Us艂uga b臋dzie realizowana  w okresie ferii  szkolnych od dnia 12 stycznia 2019 r. do dnia 27 stycznia 2019 roku,  w godzinach 8.00 do 19.30. Dzieci i m艂odzie偶 p艂ac膮  1,00 z艂 za 60 minut  pobytu, natomiast  Gmina Osi臋ciny  dop艂aca  4,00 z艂 do ka偶dego biletu.

7.Aneks do umowy na 艣wiadczenie us艂ug  serwisowych na sprz臋t komputerowy  b臋d膮cy na wyposa偶eniu Urz臋du Gminy Osi臋ciny  sporz膮dzony dnia 02.01.2019r. przez firm臋 WENEX. Aneks przed艂u偶a umow臋  serwisow膮 na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. Wysoko艣膰 op艂aty sta艂ej  za 艣wiadczenie w/w. us艂ug konserwacyjno-serwisowych  wynosi 650,41 z艂 + 23% VAT, tj. 800,01 z艂 brutto miesi臋cznie.

8.  Umowa zawarta w dniu 11.01.2019 r.  pomi臋dzy Parafi膮  Rzymsko-Katolick膮 pw. N.M.P. Cz臋stochowskiej w Lekarzewicach , Gmin膮 Osi臋ciny a Przedsi臋biorstwem Gospodarki Komunalnej ?SANIKO? Sp. z o.o. W艂oc艂awek, ul. Komunalna 4 na 艣wiadczenie us艂ug odbierania odpad贸w  komunalnych sta艂ych z cmentarza  parafialnego w Lekarzewicach. Faktury VAT, kt贸rych 艂膮czna warto艣膰 nie przekroczy  w 2019 r. kwoty 3.500,00 z艂 wystawiane b臋d膮 na Gmin臋 Osi臋ciny. Wszelkie pozosta艂e koszty  zwi膮zane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosi膰 b臋dzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Lekarzewicach.

9.  Umowa zawarta  w dniu 08.02.2019  r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a p. Rafa艂em Matusiakiem na organizacj臋 i przeprowadzenie zaj臋膰 sportowo-rekreacyjnych na obiekcie ?Moje boisko Orlik 2012? w Osi臋cinach od dnia 01.03. 2019 r. do dnia 30.11.2019 r. Czas pracy 35 godzin/miesi膮c. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  700,00 z艂 brutto miesi臋cznie.

10.   Umowa zawarta  w dniu 08.02.2019  r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a p. Mateuszem Wdowiakiem na organizacj臋 i przeprowadzenie zaj臋膰 sportowo-rekreacyjnych na obiekcie ?Moje boisko Orlik 2012? w Osi臋cinach od dnia         01.03. 2019 r. do dnia 30.11.2019 r. Czas pracy 35 godzin/miesi膮c. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  700,00 z艂 brutto miesi臋cznie.

11. Umowa zawarta  w dniu 13 lutego 2019  r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Okr臋gow膮 Stacj膮 Chemiczno-Rolnicz膮 w Bydgoszczy z siedzib膮 przy ul. Powsta艅c贸w Wielkopolskich 6 na prowadzenie w roku 2019 monitoringu gleby na terenie  gminy Osi臋ciny, w celu ograniczenia  sp艂ywu 艂adunk贸w  zanieczyszczaj膮cych wody gruntowe i zbiorniki wodne. Za czynno艣ci okre艣lone w umowie  ustalono op艂at臋 w wysoko艣ci 1000,00 z艂 brutto.

12.  Umowa zawarta  w dniu 28 stycznia  2019  r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a   Gabinetem Weterynaryjnym VET-EXPRESS Jaros艂aw Michalak, ul. Stra偶acka 14a, 88-230 Piotrk贸w Kujawski   na 艣wiadczenie us艂ug weterynaryjnych w zakresie niezb臋dnych  zabieg贸w weterynaryjnych dla bezdomnych  zwierz膮t z terenu Gminy Osi臋ciny. Umowa zosta艂a zawarta  do dnia 31 grudnia 2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  Zamawiaj膮cy zap艂aci wynagrodzenie  na podstawie  faktury wystawionej w danym miesi膮cu kalendarzowym, w kt贸rym zabieg by艂 wykonany.

13. Umowa zawarta  w dniu 7 stycznia 2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na redagowanie i dystrybucj臋 miesi臋cznika ?Powiatowe ABC? w okresie od lutego  do grudnia  2019 r. Za 1 egzemplarz ustalono kwot臋 w wysoko艣ci 2,50 z艂 brutto i ustalony nak艂ad wynosi 550 szt. na rok        

14. Umowa zawarta  w dniu 20.02.2019  r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Przedsi臋biorstwem Handlowo-Us艂ugowym NAFTEX Sp. j., Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo 1 na zapewnienie 艣rodka transportu dla przewozu uczni贸w  na basen do Radziejowa w dni ustalone przez Zleceniodawc臋 w ilo艣ci  10 wyjazd贸w. Warto艣膰 us艂ugi ustalono na 350,00 z艂 brutto (za jeden wyjazd).                                                                                                                   

15.  Umowa zawarta  w dniu  04.02.2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Us艂ugi Wykaszania Traw, Grzegorz Piku艂a na Wykaszanie traw na terenie Gminy Osi臋ciny   w okresie  od 01.04.2019 r. do 31.10.2019 r. Za wykonanie czynno艣ci przewidzianych w umowie ustalono wynagrodzenie  w wysoko艣ci 4.000,00 z艂. brutto/miesi膮c.

16. Porozumienie zawarte w dniu  15.02.2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a  Kujawsko-Pomorskim Zwi膮zkiem P艂ywackim ul. Popie艂uszki 1/3, 87-100 Toru艅 na organizacj臋 zaj臋膰     w ramach programu ?Umiem p艂ywa膰?.  Gmina Osi臋ciny zobowi膮zuje si臋 do pokrycia koszt贸w transportu- dowozu uczni贸w  na zaj臋cia nauki p艂ywania w 2019 r. Porozumienie zawarte jest  na okres  od 18.02.2019 r. do 7.12.2019 r.

17. Umowa zawarta  w dniu  06.03.2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a  Pracowni膮 Projektow膮 Aleksandra Dzier偶awska, Broniewek 41, 88-200 Radziej贸w  na wykonanie  zmiany istniej膮cej dokumentacji dla zadania Przebudowa drogi w ci膮gu ulicy Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Osi臋cinach w zwi膮zku ze zmian膮 w艂asno艣ci gruntowych oraz aktualizacj膮 dokumentacji kosztorysowej. Termin realizacji ?do 31 sierpnia 2019 r.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 10.000,00 z艂 brutto.

18.  Umowa zawarta  w dniu 20.03.2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Gminnym Klubem Sportowym  ?Ziemowit? Osi臋ciny na udzielenie dotacji  na realizacj臋 zadania  w zakresie rozwoju  sportu  na terenie Gminy Osi臋ciny. Wysoko艣膰  dotacji wynosi 80.000,00 z艂.

19. Umowa zawarta  w dniu 21.03.2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Deloitte Doradztwo Podatkowe D膮browski i Wsp贸lnicy sp.k., z siedzib膮 w Warszawie, adres: al. Jana Paw艂a II22, 00-133 Warszawa na 艣wiadczenie us艂ug doradztwa  podatkowego w zakresie  podatku od towar贸w i us艂ug(VAT). Umowa zosta艂a zawarta na okres  12 miesi臋cy od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  500,00 z艂 miesi臋cznie.

20. Umowa zawarta w dniu 02.01.2019 r.  pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierz膮t Dworakowski Zygmunt, Radysy 13, 12-230 Bia艂a Piska  na wykonanie us艂ugi polegaj膮cej  na  utrzymaniu bezpa艅skich (bezdomnych) ps贸w z terenu gminy Osi臋ciny. Ustalono   jednostkow膮 cen臋   za   utrzymanie psa w schronisku ? 6 z艂 brutto doba/szt.                                                 

21.  Umowa zawarta w dniu 25.03.2019 r.  pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny  a Piotr ? Budner, Kompleksowe Wyko艅czenia  Wn臋trz, na Roboty remontowe lokalu mieszkalnego  przy ul. Ko艣ciuszki 29 w m. Osi臋ciny. Termin zako艅czenia rob贸t  do dnia 15 kwietnia  2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  rycza艂towe w  wysoko艣ci  2.000,oo z艂  brutto.

22. Umowa zawarta w dniu 28 marca 2019 roku pomi臋dzy Samorz膮dem Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzib膮 w Toruniu a Gmin膮 Osi臋ciny na dofinansowanie  zadania pn. Przebudowa drogi gminnej  nr 180350C ul. Sportowej w Osi臋cinach ze 艣rodk贸w  ?EFRROW? w formie refundacji  w wysoko艣ci 214.999,00 z艂, tj. 63,63% poniesionych koszt贸w.

23.  Umowa zawarta w dniu 20.03.2019 r.  pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Poczta Polska  Sp贸艂ka Akcyjna , siedziba: ul. Rodziny Hiszpa艅skich 8, 00-940 Warszawa na 艣wiadczenie us艂ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Podstaw膮  rozlicze艅 finansowych  b臋dzie suma  op艂at za 艣wiadczone us艂ugi na podstawie   dokument贸w nadawczych  i oddawczych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z cennikami obowi膮zuj膮cymi w dniu nadania  przesy艂ek. Umowa zosta艂a zawarta na  czas okre艣lony od dnia  01 kwietnia  2019 roku do  dnia 31 marca 2020 roku.                                                                                                         

24.  Umowa zawarta w dniu 19.03.2019 r.  pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny a    Przedsi臋biorstwem Gospodarki Komunalnej ?SANIKO? Sp. z o.o. W艂oc艂awek, ul. Komunalna 4 na Odbi贸r i zagospodarowanie  odpad贸w  z nieruchomo艣ci  zlokalizowanej w  miejscowo艣ci Osi臋ciny, Wojska Polskiego 14 i plac parkingowy przy CPN. Umowa zosta艂a zawarta na czas nieokre艣lony. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie b臋dzie p艂atne  wed艂ug  obowi膮zuj膮cych  cen w danym  okresie za  odbieranie i  zagospodarowanie  odpad贸w.

25. Umowa zawarta w dniu 16 kwietnia 2019 roku pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny a FIDEM BUDOWNICTWO, Joanna Tarnecka, ul. Licealna 2/16, 87-610 Dobrzy艅 nad Wis艂膮 na wykonanie rob贸t  budowlanych w ramach  realizacji zadania inwestycyjnego  pn. Termomodernizacja Szko艂y Podstawowej w miejscowo艣ci Pocierzyn. Termin wykonania  rob贸t  do dnia 15 pa藕dziernika  2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  rycza艂towe w  wysoko艣ci  566.499,17 z艂otych.

26. Umowa zawarta w dniu 16 kwietnia 2019 roku pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny a FIDEM BUDOWNICTWO, Joanna Tarnecka, ul. Licealna 2/16, 87-610 Dobrzy艅 nad Wis艂膮 na wykonanie rob贸t  budowlanych w ramach  realizacji zadania inwestycyjnego  pn. Termomodernizacja Szko艂y Podstawowej w miejscowo艣ci Osi臋ciny. Termin wykonania  rob贸t  do dnia 15 pa藕dziernika  2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  rycza艂towe w  wysoko艣ci  1.716.307,36 z艂otych.

27. Umowa zawarta w dniu 16 kwietnia 2019 roku pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny a Przedsi臋biorstwem Budowlano ?Monta偶owym BUDMONT, Jaros艂aw Zieli艅ski ul.     Miodowa 8,87-800 W艂oc艂awek na wykonanie rob贸t  budowlanych w ramach  realizacji zadania inwestycyjnego  pn. Termomodernizacja Szko艂y Podstawowej w miejscowo艣ci Ko艣cielna Wie艣. Termin wykonania  rob贸t  do dnia 15 pa藕dziernika  2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  rycza艂towe w  wysoko艣ci  564.170,96 z艂otych.

28.  Umowa na udzielenie dotacji celowej na wyp艂at臋 zasi艂k贸w i stypendi贸w szkolnych           w 2019 roku zawarta   w dniu 29.04.2019 r. pomi臋dzy  Wojewod膮 Kujawsko ? Pomorskim        a Gmin膮 Osi臋ciny. Wysoko艣膰 dotacji  wynosi 97.200,00 z艂., co stanowi 80% koszt贸w realizacji ca艂ego zadania.

29. Umowa zawarta w dniu 25.04.2019 roku pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny a Gminnym O艣rodkiem Kultury w Lubaniu, Lubanie 17, 88-732 Lubanie na wynajem nag艂o艣nienia plenerowego z przeznaczeniem na organizacj臋  Uroczystej Mszy  艢wi臋tej w 20 Rocznic臋 Beatyfikacji B艂ogos艂awionych Kap艂an贸w  M臋czennik贸w Ks. Wincentego Matuszewskiego i Ks. J贸zefa Kurzawy na placu przed Ko艣cio艂em. Okres  obowi膮zywania umowy ustalono na dzie艅  24.05.2019 r. od godz.  12.00 do dnia 24.05.2019 r. do godz. 15.00. Stawka op艂aty za najem nag艂o艣nienia wynosi 2.353,00 z艂otych brutto.

30. Umowa zawarta w dniu 04.04.2019 roku pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny a Gmin膮 Lubanie , Lubanie 28, 88-732 Lubanie na wynajem przyczepy  ci臋偶arowej Model WIOLA W2, nazywan膮 estrad膮 mobiln膮 z przeznaczeniem na organizacj臋  Uroczystej Mszy  艢wi臋tej w 20 Rocznic臋 Beatyfikacji B艂ogos艂awionych Kap艂an贸w  M臋czennik贸w Ks. Wincentego Matuszewskiego i Ks. J贸zefa Kurzawy na placu przed Ko艣cio艂em. Okres  obowi膮zywania umowy ustalono na dzie艅  24.05.2019 r. od godz.  12.00 do dnia 24.05.2019 r. do godz. 15.00. Stawka op艂aty za najem ruchomo艣ci wynosi 615,00 z艂otych brutto.

31. Umowa zawarta w dniu 05.04.2019 roku pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny a, BAKARO Micha艂 St臋pie艅 z siedzib膮 przy ul. Sosnowa 3 w Aleksandrowie Kujawskim na wykonanie prac zwi膮zanych z uporz膮dkowaniem dokumentacji archiwum zak艂adowego Urz臋du Stanu Cywilnego w Osi臋cinach. Termin wykonania  przedmiotu umowy od dnia 08.04.2019 r. do 24.05.2019 r. Za wykonanie pracy ustalono  wynagrodzenie  w wysoko艣ci 1.100,00 z艂 brutto.

32. Umowa zawarta w dniu 14.05.2019 roku pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny a METALCHEM-Warszawa Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Studziennej 7a na wykonanie modernizacji  przepompowni w Jarantowicach. Termin realizacji przedmiotu umowy do       30 czerwca 2019 r. Za wykonan膮 modernizacj臋  przepompowni ustalono kwot臋 netto 52.000,00 z艂, powi臋kszon膮  0 23% podatku VAT, tj. 63.960,00 z艂 brutto.                                       

 33. Umowa zawarta w dniu 14.05.2019 roku pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny a METALCHEM-Warszawa Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Studziennej 7a na wykonanie modernizacji  przepompowni w Latkowie. Termin realizacji przedmiotu umowy do       30 czerwca 2019 r. Za wykonan膮 modernizacj臋  przepompowni ustalono kwot臋 netto 52.000,00 z艂, powi臋kszon膮  0 23% podatku VAT, tj. 63.960,00 z艂 brutto.

34. Umowa zawarta w dniu 15.04.2019 roku pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny a Pracowni膮 Projektow膮 Aleksandra Dzier偶awska, Broniewek 41, 88-200 Radziej贸w na pe艂nienie nadzoru inwestorskiego nad realizacj膮 zadania pod nazw膮 Termomodernizacja  budynk贸w Szk贸艂 Podstawowych w miejscowo艣ciach: Osi臋ciny, Ko艣cielna Wie艣, Pocierzyn z podzia艂em na trzy cz臋艣ci. Termin realizacji  umowy do dnia  15 pa藕dziernika 2019 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  w kwocie 45.000,00 z艂 brutto.                                                      
35. Umowa zawarta w dniu 15.04.2019 roku pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny a Pracowni膮 Projektow膮 Aleksandra Dzier偶awska, Broniewek 41, 88-200 Radziej贸w na wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej: Remont  budynku socjalnego  na stadionie sportowym  w miejscowo艣ci Osi臋ciny wraz z zagospodarowaniem  najbli偶szego otoczenia. Termin realizacji umowy do dnia  31 sierpnia 2019 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  w kwocie 20.000,00 z艂 brutto.

36. Umowa zawarta  w dniu 28 maja  2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny                                     a Przedsi臋biorstwem Handlowo ?Us艂ugowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski,     Mak贸wiec 53, 87-602 Chrostkowo na przebudow臋  dr贸g gminnych na terenie gminy Osi臋ciny, w tym  pojedy艅czym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsj膮 asfaltow膮 niemodyfikowan膮 i grysami  bazaltowymi o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 0,700  km oraz  przebudowa  dr贸g podw贸jnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsj膮 asfaltow膮 niemodyfikowan膮 i grysami  bazaltowymi o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 4,625 km. Termin zako艅czenia rob贸t nast膮pi do dnia  31 sierpnia 2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie rycza艂towe  w wysoko艣ci 619.412,69 z艂otych brutto.

37.  Umowa zawarta w dniu 4 czerwca 2019 r.  pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny  Piotr ? Bud, Kompleksowe Wyko艅czenia  Wn臋trz, Piotr Budner  Zagajewice 9 na Przebudow臋  drogi gminnej  nr  180249C Ruszki-Pocierzyn na odcinku o d艂ugo艣ci 0,445 km, polegaj膮ca na wykonaniu jednostronnych chodnik贸w. Termin realizacji do 31 pa藕dziernika  2019 roku.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie rycza艂towe  w wysoko艣ci 94.637,00 z艂otych.

38. Umowa zawarta w dniu 04.06.2019 r.  pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny  a Firm膮 Us艂ugowo-Handlow膮 Iwona P艂oszaj ul. Kruszwicka 31, 88-220 Osi臋ciny  na wykonanie zadania polegaj膮cego na: oczyszczaniu rowu melioracyjnego w miejscowo艣ci Osi臋ciny od przepompowni  艣ciek贸w przed oczyszczalni膮 艣ciek贸w do skrzy偶owania z drog膮 wojew贸dzk膮 nr 267 Ujma Du偶a ?Piotrk贸w Kujawski na odcinku o d艂ugo艣ci 1980 mb. Termin realizacji do 15 listopada 2019 r. Za wykonanie prac przewidzianych w umowie ustalono  wynagrodzenie w wysoko艣ci  8.600,00 z艂 brutto.

39. Umowa zawarta  w dniu 05.06.2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Panem Henrykiem Ruszkiewiczem na opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na budow臋 linii o艣wietlenia  drogowego w miejscowo艣ci Pocierzyn. Termin opracowania dokumentacji  do 31.09. 2019 r. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  rycza艂towe w kwocie 3.400,00 brutto.

40. Umowa zawarta w dniu 06.06.2019 r.  pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny   a METALCHEM ? Warszawa Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Warszawie przy ul.  Studziennej 7A na Wykonanie us艂ugi polegaj膮cej  na wymianie  dotychczasowej  szafki steruj膮cej prac膮 pomp na now膮 w  przepompowni w Osi臋cinach Termin realizacji  przedmiotu umowy do dnia  30 czerwca 2019 r. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie w   wysoko艣ci 9.840,00 z艂 brutto.

41. Umowa zawarta w dniu 24.06.2019 r.  pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny  a Powiatem Radziejowskim ul. Ko艣ciuszki 17 na udost臋pnianie basen贸w krytej p艂ywalni w  Radziejowie przy ul. Ko艣ciuszki 58 dla dzieci i m艂odzie偶y  w przedziale  wiekowym od 3  do  25 lat    i zamieszka艂ych  na terenie gminy  Osi臋ciny. Us艂uga b臋dzie realizowana  w okresie wakacji szkolnych od dnia 24 czerwca 2019 r. do 21 sierpnia 2019 r.,   w godzinach 8.00 do 19.30. Dzieci i m艂odzie偶 p艂ac膮  1,00 z艂 za 60 minut  pobytu, natomiast  Gmina Osi臋ciny  dop艂aca  4,00 z艂 do ka偶dego biletu.

42. Umowa zawarta w dniu 22 maja 2019 r.  pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Wojew贸dztwem Kujawsko-Pomorskim na wykonanie zadania pod nazw膮: Modernizacja drogi dojazdowej do grunt贸w rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniej膮cej podbudowie t艂uczniowej do d艂ugo艣ci 0,450 km, w obr臋bie geodezyjnym: Be艂szewo dz. nr 290. 艢rodki z bud偶etu Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego pochodz膮ce z tytu艂u wy艂膮cze艅 grunt贸w z produkcji rolnej zostan膮 przekazane gminie w wysoko艣ci 27 000,00 z艂 jednak nie wi臋cej ni偶 50% warto艣ci zadania.

43. Umowa zawarta  w dniu 10 czerwca 2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny  a Szk贸艂k膮  Ro艣lin Ozdobnych  Wioletta i Cezary Niemczyk ul. Kujawska 22, 87 -704 B膮dkowo na wykonanie zadania  polegaj膮cego na: Nasadzeniu drzew i krzew贸w na terenie Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowo艣ci Bart艂omiejowice. Termin realizacji   zadania od             10 czerwca 2019 r. , natomiast termin zako艅czenia rob贸t ustalono na dzie艅 30 wrze艣nia  2019 roku. Ustalono wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 12.000,00 z艂 brutto.

44.  Umowa zawarta  w dniu 6 czerwca 2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Pomorsk膮 Grup膮 Konsultingow膮  Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Bydgoszczy ul. Unii Lubelskiej 4c, na przygotowanie procedur poprzedzaj膮cych wszcz臋cie  post臋powa艅 o zam贸wienia  publiczne i sporz膮dzenie  dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia  przetargu  nieograniczonego na dostaw臋 energii  elektrycznej na okres  od dnia 01.01.2020 r. do  dnia 31.12.2020 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w  kwocie 2.310,00 z艂 netto.

45. Umowa zawarta  w dniu 01.07.2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Panem Waldemarem Lorenz, na wykonanie zadania   polegaj膮cego na: u艂o偶eniu papy na dachu budynku Gminnego O艣rodka Kultury w Osi臋cinach wraz z obr贸bk膮 blacharsk膮 i szpachlowaniem. Termin wykonania prac od 01.07.2019 r. do 09.07.2019 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysoko艣ci 2.093,00 z艂.

46.  Umowa zawarta w dniu 15.07 2019 roku pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny a FIDEM BUDOWNICTWO, Joanna Tarnecka, ul. Licealna 2/16, 87-610 Dobrzy艅 nad Wis艂膮 na Remont komin贸w wentylacyjnych ponad po艂aci膮 dachow膮 w Szkole Podstawowej w miejscowo艣ci Pocierzyn. Termin wykonania  rob贸t  do dnia 15.10. 2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  rycza艂towe w  wysoko艣ci  16.984,43 z艂otych brutto.

47. Umowa zawarta  w dniu 01.07.2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Miastem Sto艂ecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  na zapewnienie 31 miejsc dla grupy sk艂adaj膮cej si臋 z 22 doros艂ych i  9 dzieci, na potrzeby wypoczynku w okresie  12.07. -16.07.2019r. w Pozaszkolnej Plac贸wce  Specjalistycznej -Szkolnym O艣rodku Wypoczynkowym ?Orle Gniazdo? w Sromowcach  Wy偶nych ul.  Nad Zalew 7, 34-443 Sromowce Wy偶ne. Odp艂atno艣膰 za pobyt w O艣rodku  wynosi  8.500,00 z艂.

48. Porozumienie zawarte  w dniu 30.07.2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Gmin膮 Dobre w sprawie wsp贸lnego dotowania remontu obiektu zabytkowego ko艣cio艂a  p.w. 艢w. Jadwigi 艢l膮skiej w Byczynie gmina Dobre. Wsp贸lne  dzia艂ania wynikaj膮 z  faktu, 偶e mieszka艅cy wsi Pilichowo, Szalonki, Nag贸rki, gm. Osi臋ciny i wsi  gm. Dobre nale偶膮 do parafii Byczyna. Gmina Osi臋ciny w terminie do 31 sierpnia 2019 r. przeka偶e kwot臋 10.000,00 z艂 na rachunek bankowy  Gminy Dobre, z przeznaczeniem na dotacj臋 dla Parafii Byczyna.

49.  Umowa zawarta  w dniu 10.07. 2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny  a Przedsi臋biorstwem Handlowo ?Us艂ugowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski,     Mak贸wiec 53, 87-602 Chrostkowo na przebudow臋  drogi nr 180205C Krotoszyn - Nag贸rki   pojedy艅czym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsj膮 asfaltow膮 niemodyfikowan膮 i grysami  bazaltowymi o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 1,160  km. Termin zako艅czenia rob贸t nast膮pi do dnia  31 sierpnia 2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie rycza艂towe  w wysoko艣ci 60.505,60 z艂otych brutto.

50.  Umowa zawarta  w dniu 26.07. 2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny  a Przedsi臋biorstwem Handlowo ?Us艂ugowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski,     Mak贸wiec 53, 87-602 Chrostkowo na przebudow臋  drogi nr 180300 Zieli艅sk ? Be艂szewo.   Zakres prac obejmuje zmian臋  szeroko艣ci drogi na odcinku  o d艂ugo艣ci 0,500 km. Termin zako艅czenia rob贸t nast膮pi do dnia  31 sierpnia 2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie rycza艂towe  w wysoko艣ci 14.071,20 z艂otych brutto.

51. Umowa zawarta w dniu   2 lipca 2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Towarzystwem Nasze Szwederowo, 85-120 Bydgoszcz ul. Nowodworska 25/106 na zorganizowanie  wypoczynku  letniego  dla 16 dzieci z rodzin wskazanych przez  Gminny O艣rodek pomocy Spo艂ecznej w Osi臋cinach w wieku 8-16 lat na koloniach w Jaros艂awcu, w o艣rodku ?Solar? przy ul. Ba艂tyckiej 12, w dniach 09.08-18.08.2019 r.  Z tytu艂u wykonania zleconej czynno艣ci ustalono zap艂at臋 w wysoko艣ci 11.664,00 z艂 brutto.

52. Umowa zawarta  w dniu 14 sierpnia 2019  r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Przedsi臋biorstwem Handlowo-Us艂ugowym NAFTEX Sp. j., Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo 43 na dowo偶enie uczni贸w do szk贸艂 na terenie Gminy Osi臋ciny w roku szkolnym 2019/2020.     Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustali艂y wynagrodzenie rycza艂towe w 艂膮cznej kwocie 376.752,00 z艂 brutto. Cena rycza艂towa brutto  za 1 km us艂ugi przewozu wynosi  3,34 z艂.

53.  Umowa zawarta  w dniu 01.08. 2019  r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Panem J贸zefem 呕ywic膮 na wykonanie zadania polegaj膮cego na wymianie  29 okien wraz z obr贸bk膮, monta偶u 19 parapet贸w wewn臋trznych oraz 29 parapet贸w zewn臋trznych w pomieszczeniach 艢wietlicy Wiejskiej w miejscowo艣ci Pilichowo. Termin wykonania prac od 01.08.2019 r. do 09.08.2019 r. Za wykonanie prac ustalono wynagrodzenie w wysoko艣ci 3.300,00 netto.

54. Umowa zawarta w dniu 14 sierpnia   2019 r.  pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny  a Transport Handel-Us艂ugi, Krzysztof  Wasielewski, Czo艂pin 12, 88-210 Dobre na Dostaw臋 kruszywa wapiennego frakcja 4 ? 16 na remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Osi臋ciny w ilo艣ci  3.000 ton. Termin realizacji do 31.10.2019 r. Za wykonanie  przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie rycza艂towe w wysoko艣ci 180.810,00 z艂 brutto.

55.  Umowa zawarta  w dniu 14.08.2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Us艂ugi 艢lusarskie, Janusz R臋bia艂kowski, na Wykonanie ogrodzenia  (od strony wschodniej) oczyszczalni 艣ciek贸w  w Osi臋cinach.  Termin wykonania  prac do dnia 31.08.2019 r. Za wykonanie wymienionej pracy strony ustali艂y  wynagrodzenie w  wysoko艣ci  14.000,00 z艂 brutto.

56. Umowa zawarta w  dniu 26.08.2019  r.  pomi臋dzy Wojew贸dzkim Funduszem Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  ul. Fredry 8 a Gmin膮 Osi臋ciny na udzielenie dotacji w kwocie 52.727,78 z艂 w roku 2019 i 52.727,78 z艂 w roku 2020  na dofinansowanie  przedsi臋wzi臋cia  pn.:?Demonta偶, transport i unieszkodliwianie wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu Gminy Osi臋ciny?. Planowany , koszt ca艂kowity przedsi臋wzi臋cia  wynosi 105.455,56 z艂.

57. Porozumienie zawarte w dniu 02.09.2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Komend膮  Wojew贸dzk膮 Policji w Bydgoszczy  na przekazanie przez Gmin臋 Osi臋ciny  艣rodk贸w finansowych  w wysoko艣ci 10.000,00 z艂 dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie          z przeznaczeniem  na zakup samochodu s艂u偶bowego.        

58. Umowa zawarta  w dniu 19.09.2019  r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Przedsi臋biorstwem Handlowo-Us艂ugowym NAFTEX Sp. j., Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo 1 na zapewnienie 艣rodka transportu dla przewozu uczni贸w  na basen do Radziejowa w dni ustalone przez Zleceniodawc臋 w ilo艣ci  10 wyjazd贸w. Warto艣膰 us艂ugi ustalono na 350,00 z艂 brutto (za jeden wyjazd).     

59. Umowa zawarta w dniu  11.10.2019r.  pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a PPHU INSTALPIOTR, Piotr Pruszy艅ski, ul. Kolejowa 8/36, 62-600 Ko艂o na Budow臋 linii kablowej o艣wietlenia ulicznego w miejscowo艣ci Pocierzyn gm. Osi臋ciny. Termin zako艅czenia rob贸t nast膮pi do dnia 15 listopada 2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustali艂y wynagrodzenie  rycza艂towe w  wysoko艣ci 56.032,55 z艂.

60. Umowa zawarta  w dniu 11.10.2019  r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a    F.H.U. BEDNARMET Wies艂aw Bednarski , ul. Piastowska  14, 87-850 Choce艅 na Wykonanie ogrodzenia  艢wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Latkowo. Termin wykonania pracy do dnia 31.10.2019r.   Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustali艂y wynagrodzenie rycza艂towe w wysoko艣ci 14.800,00 z艂 brutto.          

61. Umowa zawarta  w dniu 16.10.2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny a Robertem Przybyli艅skim, ul.  Skwierzy艅ska 20B/3, 53-511 Wroc艂aw na 艣wiadczenie us艂ug doradztwa  podatkowego w zakresie  podatku od towar贸w i us艂ug(VAT)- stworzenie procedury  wewn臋trznej. Termin wykonania zlecenia do 1 miesi膮ca od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  w  wysoko艣ci 1.200,00 z艂otych netto+23% VAT, tj.  1.476,00 z艂  brutto.

62. Umowa zawarta w dniu 8 pa藕dziernika 2019 roku pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny a KG EKO-INVEST sp. z o.o., ul. .Domaniewska 17/19, 02-672 Warszawa na wykonanie zadania pn. Demonta偶, transport i unieszkodliwianie wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu Gminy Osi臋ciny. Termin wykonania demonta偶u i odbioru odpad贸w zawieraj膮cych azbest do dnia 31.10.2019r.-I etap i do dnia 31.10.2020 r.-II etap. 艁膮czna warto艣膰 zam贸wienia  brutto wynosi 26.878,40 z艂-I etap i 26.878,40 z艂 ?II etap.

63. Umowa zawarta w dniu 22 pa藕dziernika 2019 roku  pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny                                          a Przedsi臋biorstwem  Rob贸t Drogowych ?INODROG? Sp贸艂ka  z o.o. ul. Budowlana 38,      88-100 Inowroc艂aw na Remont dr贸g gminnych  nr 180231 C 呕akowice ? Os艂onki od km 0+007 do km 3+920 i nr 180232C Miechowice ? Os艂onki , od km 0+500 do km 1+622, na odcinkach o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 5,035 km. Termin wykonania rob贸t do 31.08.2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie rycza艂towe  w wysoko艣ci   826.239,41 z艂.

 64. Umowa zawarta  w dniu  1 pa藕dziernika  2019 r. pomi臋dzy Gmin膮 Osi臋ciny  a Radiem HIT-MARFIX  Wies艂aw Rafalski z/s ul. Ptasia 3, 87-800 W艂oc艂awek na Wykonanie kalendarzy 艣ciennych na 2020 rok w ilo艣ci 2800 sztuk. Termin wykonania kalendarzy do dnia  15 listopada 2019 roku. Ustalono wynagrodzenie z tytu艂u wykonania umowy w wysoko艣ci  4,92 z艂 za 1 szt. brutto.

65. Umowa zawarta w dniu 27.09.2019 r.  pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny  a  P & M Budner Us艂ugi Remontowo Budowlane, Monika  Budner, Zagajewice 9 na Budow臋 艣cie偶ek spacerowo-rowerowych na terenie Gminnego centrum rekreacji w Bart艂omiejowicach z materia艂u powierzonego przez zamawiaj膮cego. Termin realizacji do 31.10.2019r. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie   w  wysoko艣ci  20.000,00 z艂  brutto.

 66. Aneks zawarty w dniu 30.10.2019r.do umowy zawartej  w dniu 27.09.2019 r.  pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny  a  P & M Budner Us艂ugi Remontowo Budowlane, Monika  Budner, Zagajewice 9 na Budow臋 艣cie偶ek spacerowo-rowerowych na terenie Gminnego centrum rekreacji w Bart艂omiejowicach z materia艂u powierzonego przez zamawiaj膮cego. Wyd艂u偶ono termin realizacji do 30.11.20119r.

67. Umowa zawarta w dniu 24.10.2019 r.  pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny  a  Sp贸艂k膮 Grant Thornton Fr膮ckowiak Sp贸艂k膮 z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Poznaniu, ul.  abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Pozna艅 na opracowanie wniosku o dofinansowanie  oraz studium wykonalno艣ci dla projektu Remont  budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowo艣ci Osi臋ciny wraz z zagospodarowaniem najbli偶szego otoczenia.  Termin wykonania  przedmiotu zam贸wienia  do dnia  30.10.2019r. Za wykonanie zam贸wienia ustalono  wynagrodzenie w wysoko艣ci 9.225,00 z艂 brutto.                                                   

 68. Umowa zawarta w dniu 13 listopada 2019 r.  pomi臋dzy  Gmin膮 Osi臋ciny  a Przedsi臋biorstwem In偶ynieryjno  Drogowym   Sp.zo.o., Olsza 3, 88-300 Mogilno na Przebudow臋 drogi  gminnej nr 180350C ul. Sportowej w Osi臋cinach. Termin zako艅czenia rob贸t b臋d膮cych przedmiotem umowy nast膮pi do dnia  31.08.2020 roku.   Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie rycza艂towe  w wysoko艣ci 240.575,91 z艂.                                                               

   ©2005 Urz膮d Gminy Osi臋ciny