Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 05.10.2020  w godz. 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  Osłonki 4 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA – Operator...

Zostań Honorowym Dawcą Krwi

28.11.2020r.(sobota) godz. 10-16
Plac OSP w Osięcinach
l

AKTUALNOŚCI

Realizacja programu Senior+

Gmina Osięciny w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” realizuje następujące zadania: - Budowa windy osobowej w budynku Szkoły Podstawowej w Osięcinach: Wartość zadania:...

czytaj dalej

Informacja o zgłaszaniu zgonów w USC Osięciny

Urząd Stanu Cywilnego w Osięcinach uprzejmie informuje, iż zgłoszenia zgonów osób, które zmarły na terenie gminy Osięciny dokonuje się w tut. urzędzie gminy pokój nr 9. W związku z trudną sytuacją związaną z COVID-19 w bardzo pilnych przypadkach akty będą sporządzane...

Odbiór elewacji budynku OSP Pilichowo

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru robót zadania polegającego na ociepleniu budynku remizy OSP w miejscowości Pilichowo. Zakres rzeczowy obejmował 400m2: ocieplenia ścian styropianem gr. 10cm; zakołkowania i zatopienia siatki; wykonania podkładu pod tynk; nałożenia...

Na kwarantannie praca zdalna albo chorobowe

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę mają prawo do wypłaty świadczenia za czas choroby pod warunkiem, że są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Mogą też pracować zdalnie. Nie mogą jednak łączyć tych dwóch możliwości, czyli równocześnie pracować i pobierać...

NIEZBĘDNE INFORMACJE