Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

Basen dla osób chętnych za 2 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 25.01.2023r. została zawarta umowa na udostępnianie basenów krytej pływalni w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 dla wszystkich osób zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny. Usługa będzie realizowana w okresie od...

ARiMR: Aktualne nabory wniosków w ramach PROW

5.2_ogłoszenie o naborze _grudzień_2022 r-3 ogłoszenie 5.1-1 Ogłoszenie_Prezesa_M22   Informację o trwających w ARiMR naborach wniosków w ramach PROW: Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków...
Skip to content