Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »
Podpisanie umowy

15.06.2023 Torun, Palac Dambskich . Wreczenie umow na budowe drog dojazdowcyh do pol uprawnych Fot. Mikolaj Kuras dla UMWKP

16 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego  w Toruniu odbyło się podpisanie umowy na dofinasowanie od samorządu województwa na modernizację dróg gminnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przedmiotem dofinasowania jest modernizacja dróg gminnych nr 180316C i 180239C B w miejscowości Borucin o łącznej długości 0,9 km. Umowa została podpisana przez Z-cę Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy. Modernizacja drogi będzie polegała na zmianie nawierzchni na bitumiczną o minimalnej łącznej grubości 6 cm. Kwota dofinansowania wynosi 220 000,00 zł.  Środki pochodzą z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej  Wyremontowane drogi zapewniają bezpieczny i komfortowy dojazd do pól. Realizacja tych inwestycji polega najczęściej na położeniu utwardzonej nawierzchni, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne oraz zapewnieniu odwodnienia drogi.

 

UG Osięciny

 

 

Skip to content