Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1836-05-25

Maj 27, 2020

W dniu 25 maja 1836 r. zmarła Prakseda z Gzowskich, pierwsza żona Fryderyka Floriana hr. Skarbka, córka właściciela Osięcin Józefa Gzowskiego, z którą miał syna Józefa, późniejszego twórcę Wieczystej Fundacji Dobroczynnej Józefa i Karoliny z Popławskich hr. Skarbków. Fryderyk Florian hr. Skarbek w 1838 r. ożenił się powtórnie z Pelagią z Rutkowskich herbu Pobóg, córką Mariana i Balbiny z Nosarzewskich herbu Dołęga.

 

 


Źródła:

xxx – Bartoszyński K., Kieniewicz S., Skarbek Fryderyk Florian, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.38/1, z. 156, Warszawa – Kraków 1997.

xxx – Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. 25, Poznań 1903.

xxx – Sielużycki Cz., Studium genealogiczno – historyczne rodu Skarbków i rodziny matki Chopina (Krzyżanowskich), “Rocznik Chopinowski 22/23, Warszawa 1996-1997, s. 334-3343 i tablica I.

 


Jan Cybertowicz

Skip to content