Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1848-07-16

Maj 27, 2020

Maria Wodzińska pochodząca z magnackiego kujawskiego rodu osiadłego w Służewie i Józef hr. Skarbek syn wybitnego uczonego Fryderyka Floriana Skarbka po ślubie w dniu 24 lipca 1841 r. w kościele w Służewie zamieszkali w Osięcinach w rodzinnym majątku Józefa hr. Skarbka. Małżeństwo ich od początku nie układało się. Maria Wodzińska mająca w pamięci chwile pełne artystycznych uniesień spędzone ze Słowackim i Chopinem, mająca duszę artysty, nie mogła i chyba nie chciała odnaleźć się w cichym i monotonnym życiu prowincjonalnej miejscowości. Tak naprawdę to chyba nigdy męża nie kochała. Małżeństwo trwało więc tylko z pozoru. Około 1845 r. na drodze Marii pojawił się mężczyzna o bratniej duszy, poeta i bywalec salonów, Władysław Orpiszewski. Pochodził on z Kłóbki, gdzie rodzina jego miała niewielki majątek ziemski. Majątek był mały, rodzeństwa dużo, więc Władysław Orpiszewski gospodarzył na dzierżawionych majątkach. We wspomnianym wyżej 1845 r. Józef hr. Skarbek wydzierżawił Orpiszewskiemu Wolę Skarbkowa. Między Marią hr. Skarbek a Władysławem Orpiszewskim zrodziło się uczucie, które wkrótce przerodziło się w wielką miłość. Miłość była tak wielka, że Maria już w miesiąc po poznaniu Orpiszewskiego oznajmiła mężowi zamiar wystąpienia o rozwód. Cała rodzina Wodzińskich, a szczególnie Józef hr. Skarbek byli temu przeciwni. Maria Wodzińska o uzyskanie rozwodu walczyła z wielkim uporem. W końcu 1847 r., po trzech latach walki, włocławski sąd biskupi wydał wyrok unieważniający małżeństwo Marii Wodzińskiej i Józefa hr. Skarbka. Szczęście Marii trwało krótko. Józef hr. Skarbek złożył apelację od wyroku do konsystorza metropolitalnego w Warszawie. W dniu 16 lipca 1848 r. sąd konsystorski metropolitalny warszawski potwierdził unieważnienie małżeństwa Marii i Józefa Skarbków. 

 

Źródła:

xxx – Kotula K., Maria Wodzińska Orpiszewska 1819-1896, Katalog wystawy, Włocławek 1999.

xxx – Wawrzykowska – Wierciochowa D., Muza Słowackiego i Chopina, Warszawa 1986.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content