Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1850-12-24

Maj 27, 2020

W dniu 24 grudnia 1850 r. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych zatwierdziła terminy jarmarków i targów w Osięcinach. Były to już inne terminy niż wyznaczone w akcie nadania praw miejskich. Od 1850 r. do przynajmniej 1860 r. jarmarki w Osiecinach odbywały się w terminach:

– w pierwszą środę stycznia,

– w pierwszy wtorek kwietnia,

– w pierwszy wtorek czerwca,

– w pierwszy poniedziałek lipca,

– w trzeci poniedziałek września,

– w trzeci poniedziałek października.

Ponadto w każdą niedzielę odbywały się targi, które były większe niż jarmarki, ponieważ jarmarki przypadały w dni powszednie. Przedmiotem handlu na jarmarkach i targach w Osięcinach, tak jak na całym sąsiednim terenie, było bydło rogate, konie, sukno, płótno, towary łokciowe i wyroby żelazne. Sprzedawali tam również swoje wyroby miejscowi i okoliczni stolarze, kołodzieje, garncarze, czapnicy, kuśnierze garbarze i kapelusznicy. Handel na jarmarkach i targach prowadzili także przekupnie i tandeciarze. Wartość towarów wystawionych na handel na targu lub jarmarku według danych na 1860 r. oceniana była na 15.000 Rs.

 


Źródła:

xxx – M. Gruszczyńska, J. Poraziński, Opis statystyczny z dnia 4/16 maja 1860 r. sporządzony przez burmistrza miasta Osięcin, [w:] Opisy miast Kujaw wschodnich z 1860 r., (Gubernia Warszawska),Warszawa 2002, s.70-74.

 Jan Cybertowicz

Skip to content