Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1864-12-07

Maj 27, 2020

W 1853 r. Józef hr. Skarbek, na propozycję Naczelnika Powiatu Włocławskiego, zorganizował w swoich dobrach Stację Stadną Ogierów. Jako powód organizowania takich stacji podano możliwość pokrycia klaczy u okolicznych włościan. W 1864 r., jak co roku, Wydział Stada Rządowego w Janowie chciał sporządzić kontrakty na prowadzenie Stacji Ogierów Rządowych, ale dotychczasowe stacje odmawiały tłumacząc się brakiem furażu i, lub brakiem odpowiedniego pomieszczenia. Również burmistrz Osięcin pismem z dnia 7 grudnia 1864 r. poinformował Naczelnika Powiatu Włocławskiego, że z powodu braku odpowiedniego lokalu Stacja w Osięcinach w roku 1865 nie może być otworzona.

 


Źródło:

xxx – Archiwum Państwowe we Włocławku, Naczelnik Powiatu Włocławskiego 1811-1866, sygn. 504.

 Jan Cybertowicz

Skip to content