Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1900-07-24

Maj 27, 2020

W dniu 24 lipca 1900 r. w swoim majątku Osięciny zmarł bezpotomnie Józef hr. Skarbek.  W latach 1845 – 1855 z fundacji Józefa Gzowskiego oraz Józefa i Karoliny hr. Skarbek został zbudowany w Osięcinach kościół p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny. Karolina i Józef Skarbek wyposażyli również kościół w fisharmonię sprowadzoną z zagranicy a potem w 1884 r. w organy. W 1880 r. pobudowali nową plebanię a później wikariatkę.

W dniu 12 września 1895 r. Józef hr. Skarbek sporządził testament, w którym cały swój majątek przekazał na cele dobroczynne tworząc Wieczystą Fundację Dobroczynną Józefa i Karoliny z Popławskich hr. Skarbków.

 

Źródła:

xxx- M. Borucki, Ziemia kujawska pod względem historycznym, geograficznym, archeologicznym, ekonomicznym i statystycznym, Włocławek 1882.

xxx – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, Wydział Społeczno Administracyjny, Odpis testamentu Józefa Skarbka, sygn. 161.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content