Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ogłoszenie Koła RSW Osięciny

Uwaga!  Od dnia 1 Kwietnia 2022 zapraszam po zimowej przerwie, Mieszkańców Gminy Osięciny posiadających Karty Wędkarskie, oraz Członków Koła RSW Osięciny, na połów sportowy, spławikowy do Bartłomiejowic.  Prosimy o stosowanie haczyków...

Ważny komunikat dla mieszkańców ul. Malinowej i ul. Olchowej

Urząd Gminy w Osięcinach zaprasza w dniu  7 marca na godzinę 16:00 mieszkańców i właścicieli działek przy ul. Olchowej i Malinowej na spotkanie z projektantem branży drogowej odnośnie konsultacji projektu zagospodarowania terenu dla zadania: "Przebudowa dróg...

więcej komunikatów »

1916-11-09

Maj 27, 2020

W czasie I wojny światowej nastąpiły duże zmiany w sytuacji prawnej miast na terenach byłego zaboru rosyjskiego. Wydana 19 czerwca 1915 r. przez administrację niemiecką nowa ordynacja municypalna dla miast byłego Królestwa Polskiego wprowadziła duże zmiany prawno – ustrojowe. Przede wszystkim przywróciła samorząd miejski i stworzyła warunki do funkcjonowania herbów miejskich. Na początku okupacji niemieckiej pieczęcie miejskie przedstawiały herb Cesarstwa Niemieckiego i zawierały niemieckojęzyczne napisy w otoku. Po wprowadzeniu ordynacji municypalnej pieczęcie zawierały herb miasta, a napisy były w języku niemieckim i polskim. W 1816 r. ordynacja ta zaczęła obowiązywać również w osadach, które w latach 1869-1870 utraciły prawa miejskie. W powiecie włocławskim ordynacja municypalna do ośrodków, które utraciły prawa miejskie została zastosowana rozporządzeniem wydanym 9 listopada 1916 r. Nie wszystkie jednak osady z niej skorzystały. Między innymi Lubraniec i Osięciny nie przyjęły wtedy na nowo praw miejskich.

 


Źródło:

xxx – P.Bokota, Herby miast Kujaw Wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w okresie zaborów (1793-1918), [w:] Herby miast polskich w okresie zaborów (1772-1918), Materiały sesji naukowej, Włocławek 5-6 grudnia 1996 r., pod red. S. Kuczyńskiego, Włocławek 1999, s. 105.

 Jan Cybertowicz

Skip to content