Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1922-08-08

Maj 27, 2020

Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców „Jutrzenka” w Osięcinach powstało w 1913 r. Po raz pierwszy w Sądzie Okręgowym we Włocławku zostało zarejestrowane 8 sierpnia 1922 r. Pełna nazwa brzmiała: Spółdzielcze Stowarzyszenie  Spożywców „Jutrzenka” w Osięcinach, starostwa nieszawskiego. Za zobowiązania Spółdzielni członkowie odpowiadali tylko udziałami. Udział wynosił 1000 marek i powinien być wpłacony w 1/4 części przy wstąpieniu do Spółdzielni a reszta w 8 równych ratach miesięcznych. Celem działalności Spółdzielni było: 1) hurtowy zakup, przerabianie i wytwarzanie artykułów spożywczych, zakup i sprzedaż przedmiotów użytku domowego, 2) zakładanie czytelni, bibliotek i innych zakładów wychowawczych., 3) organizowanie kursów, odczytów, pogadanek i wszelkiego rodzaju rozrywek kulturalnych. Prawo zakupu towarów mieli w zasadzie tylko członkowie Spółdzielni. O sprzedaży towarów „nie członkom” decydowało Walne Zgromadzenie. Spółdzielnią kierowało trzech członków Zarządu. Oświadczenia woli składane były przez dwóch członków Zarządu. Zawierane przez Zarząd kontrakty w sprawach kupna, sprzedaży, zastawu lub wynajmu nieruchomości wymagały zezwolenia Rady Nadzorczej, względnie podlegały zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Zarząd Spółdzielni „Jutrzenka” stanowili:

1.


Tomasz Kułakowski


– prezes zarządu


2.


Stanisław Lipiński


– członek zarządu


3.


Tadeusz Zaleski


– członek zarządu


4.


Jan Morawski


– zastępca członka zarządu


Zarząd w powyższym składzie kierował Spółdzielnią do  22 kwietnia 1924 r.

 

Źródła:

xxx – Dziennik Kujawski  nr 1 (1000) z dnia 1 stycznia 1914 r.

xxx – Głos Nieszawski Rok VII, Nr 121 z poniedziałku 28 września 1936 r.

xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, sygn. 2/128.

 

                                                                                                            Jan Cybertowicz

Skip to content