Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1924-04-22

Maj 27, 2020

Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców „Jutrzenka” w Osięcinach powstało w 1913 r. a  po raz pierwszy w  Sądzie Okręgowym we Włocławku  zostało zarejestrowane w sierpniu 1922 r. Pełna nazwa brzmiała: Spółdzielcze Stowarzyszenie  Spożywców „Jutrzenka” w Osięcinach, starostwa nieszawskiego. Zarząd Spółdzielni „Jutrzenka” stanowili wówczas: Tomasz Kułakowski – prezes Zarządu, Stanisław Lipiński – członek Zarządu, Tadeusz     Zaleski – członek Zarządu i  Jan Morawski – zastępca członka Zarządu. Za niespełna dwa lata Tomasz Kułakowski ustąpił z Zarządu, a na jego miejsce powołano  Walentego Olszewskiego. Zarząd Spóldzielni w składzie:

1.      Walenty Olszewski             –  prezes    Zarządu,

2.      Stanisław Lipiński              –  członek  Zarządu,

3.      Tadeusz Zaleski                  –  członek  Zarządu,

4.   Jan Morawski                        –  zastępca członka  Zarządu

został zarejestrowany w dniu 22 kwietnia 1924 r. w Sadzie Okręgowym we Włocławku.

 

Źródła:

xxx – Archiwalna dokumentacja Spółdzielni „Jutrzenka” w Osięcinach.

xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, (t. 1, sygn. 1/1, Nr 13).

 

Jan Cybertowicz

Skip to content