Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1928-10-07

Maj 27, 2020

W dniu 7 października 1928 r. zmarł w Osięcinach w wieku 75 lat dr Kazimierz Dabrowski. Kazimierz Dabrowski urodził się w Brześciu Kujawskim. Był synem Justyna i Anieli z Święcickich małżonków Dabrowskich. Dr Kazimierz Dąbrowski przez jakiś czas praktykował jako lekarz w Osięcinach.

Źródło:
xxx – Archiwum USC Osięciny. Akta Urodzeń, Małżeństw i Zgonów 1928 r. Akt zgonu 42.


Jan Cybertowicz

Skip to content