Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 20.09.2021  w godz. 8.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej ZIELIŃSK 7  w godz. 12.00-14.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji...

więcej komunikatów »

1932-10-02

Maj 27, 2020

W dniu 2 października 1932 r. z okazji “Tygodnia Strzelca” (2-9 X) Zarząd Oddziału Związku Strzeleckiego w Osięcinach zorganizował zebranie dla miejscowej ludności w celu zapoznania z ideologią Związku Strzeleckiego. W tym dniu jednak odbywał się odpust parafialny i na zebraniu było mało mieszkańców Osięcin. W związku z tym odbyło się tylko posiedzenie Zarządu przy współudziale Powiatowego Referenta Wychowania Obywatelskiego, na którym omówiono i ustalono środki i formy pracy oświatowej.

 


Źródło:

xxx – Głos Nieszawski, 32(41) z 8 października 1932 r.

 


Jan Cybertowicz

Skip to content