Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1934-11-17

Maj 27, 2020

W ramach działalności utworzonej przez właściciela Osięcin i sąsiednich majątków Józefa hr. Skarbka Wieczystej Fundacji Dobroczynnej Józefa i Karoliny z Popławskich hr. Skarbków w 1934 r. zostało wybudowane i utrzymywane przez Fundację przedszkole w Osięcinach. Do użytku zostało oddane 17 listopada 1934 r. orzeczeniem Warszawskiego Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego. Placówka ta o nazwie Prywatne Przedszkole Fundacji Dobroczynnej J. i K. hr. Skarbków działała na podstawie ustawy o prywatnych szkołach oraz zakładach wychowawczych Dz. U. Rz. P. Nr 33, poz. 345. Od 1937 r. działało według własnego statutu, posiadało pieczęć a administracyjnie podlegało Inspektorowi Szkolnemu we Włocławku. Zgodnie ze statutem do zadań przedszkola należało roztaczanie troskliwej opieki nad zdrowiem dzieci, ich rozwojem fizycznym, moralnym i umysłowym. Dla spełnienia tych wymogów dzieci ćwiczyły oddech, śpiew, gimnastykę, rysunek, władanie mową i deklamację wierszyków. Organizowano dzieciom różnego rodzaju gry i zabawy oraz wpajano zasady moralne oraz pielęgnowanie uczuć religijnych, społecznych i moralnych. Do przedszkola mogły uczęszczać dziewczynki i chłopcy wyznania rzymsko katolickiego, narodowości polskiej. Do zadań Fundacji należało zatrudnienie kierowniczki i pozostałego personelu oraz ustalenie ich uposażenia. Fundacja sporządzała także preliminarz wydatków, który musiała przedstawiać władzom szkolnym. Przedszkole usytuowane było w bezpośrednim sąsiedztwie dworu po zachodniej stronie parku dworskiego. Stanowiło oddzielny budynek (obecnie południowa część budynku na Placu Bohaterów Powstania Warszawy 14) o trzech salach. Sala zabaw o powierzchni 40 m2 była właściwie umeblowana oraz dobrze wyposażona w pomoce do zabaw. Dwie pozostałe sale po 20 m2 powierzchni mieściły szatnię, umywalnie oraz kuchnię. Przy przedszkolu znajdował się ogród o powierzchni 250 m2. Działalność przedszkola była wysoko oceniana przez Inspektora Szkolnego z Włocławka. Na 1935 r. planowano założyć w przedszkolu kanalizację i zainstalować umywalki z bieżącą wodą oraz spłukiwane ustępy. W tymże roku do przedszkola uczęszczało 40 dzieci, od których nie pobierano żadnych opłat. Pierwszą kierowniczką i wychowawczynią była Maria Frankiewiczowa. Następną od października 1938 r. kierowniczką i wychowawczynią była 18 letnia Stanisława Płochocka.

W 1938 r. w przedszkolu również uczyło się 40 dzieci służby folwarcznej i najuboższej ludności Osięcin. Dzieci otrzymywały drugie śniadanie złożone z mleka, pieczywa, owoców itp. Około 10% dzieci przebywających w przedszkolu chorowało na jaglicę i skrofuły. Opiekę medyczną sprawował dr Władysław Olbrycht.

 


Źródła:

xxx – P. Walczak, Dzieje Osięcin na Kujawach w zarysie (Od średniowiecza do 1939 roku), Praca magisterska napisana w Instytucie Historii pod kierunkiem prof. zw. dr hab. W. Jastrzębskiego, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. Wydział Humanistyczny, Bydgoszcz 2001.

xxx – Archiwum Państwowe we Włocławku, Akta Gmin Powiatu Nieszawskiego 1808-1944/1945, – Akta Gminy Osięciny lata 1866-1939, sygn. 15.

xxx – Głos Nieszawski, nr 231, 6 październik 1937 r.

 Jan Cybertowicz

Skip to content