Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1936-06-27

Maj 27, 2020

W dniach od 27 czerwca do 5 lipca 1936 r. na terenie Gminy Osięciny przeprowadzane były zbiórki uliczne i na listy. Całkowity wpływ ze zbiórek przeznaczony był na obronę morską.

Jak co roku w dniu 29 czerwca 1936 r. na terenie całej Rzeczypospolitej zorganizowane było “Święto Morza” Miało ono za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwu na sprawy morskie, jako jedne z najważniejszych zagadnień politycznych i gospodarczych kraju. “Święto Morza” w 1936 r. obchodzone było pod hasłem “Dozbrojenie na morzu”. Główny Komitet Święta Morza działał pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej a komitet powiatowy w Nieszawie pod patronatem starosty Leopolda Piątkowskiego. Powstały również komitety lokalne w miastach i gminach. Na czele Komitetu Gminnego Święta Morza w Osięcinach stał wójt gminy Franciszek Wojtasik. W dniu 28 czerwca w wielu miejscowościach powiatu organizowane były “wianki” a w dniu 29 czerwca obchody “Święta Morza”.

 


Źródło:

xxx – Głos Nieszawski, Rok VII, Nr 38 z 22 czerwca 1936 r.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content