Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1936-10-11

Maj 27, 2020

W dniu 11 października 1936 r. odbyło się w Osięcinach Walne Zebranie Kompanii Związku Strzeleckiego i wybór nowego Zarządu w składzie:

– Kazimierz Ciechanowski prezes,

– Stanisław Kopczyński skarbnik,

– Władysław Świątkowski sekretarz

oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Walety Olszewski, Franciszek Kabat, Leon Machalski i Władysław Kokorzycki.

 


Źródło:

xxx – Głos Nieszawski, Rok VII, Nr 135 z 14 października 1936 r.

 Jan Cybertowicz

Skip to content