Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1939-10-08

Maj 27, 2020

W okresie II wojny światowej dekretem Hitlera z 8 i 12 października 1939 r. obszar obecnego powiatu radziejowskiego został włączony do Rzeszy i przyporządkowany okręgowi rejencyjnemu Inowrocław (Hohensalza), który był częścią składową Kraju Warty (Reichsgau Wartheland), stanowiącego okręg Rzeszy. W czasie II wojny światowej Osięciny znajdowały się w granicach Kraju Warty (Reichsgau Wartheland), okręgu rejencyjnego Inowrocław (Hohensalza).

 


Źródła:

xxx – M.Kallas, Z przeszłości administracyjnej Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (od rozbiorów do utworzenia województwa włocławskiego), “Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie”, Seria A, Włocławek 1978, s. 207.

xxx – Województwo włocławskie. Monografia regionalna. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, red. nauk. T. Olszewski, Łódź – Włocławek 1982, s. 171.

xxx – J. Cybertowicz, 700 lat Osięcin, Zeszyty Historyczno – Literackie, z. 5, Osięciny 1995, s. 29.

 


Jan Cybertowicz

Skip to content