Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1943-05-26

Maj 27, 2020

W czasie II wojny światowej nazwa miejscowości Osięciny od razu nie została zmieniona i pisano ją na początku jako “Osieciny”. Od 1941 r. we wszelkich dokumentach pisano “Osienciny” i tak było do 26 maja 1943 r. Od dnia następnego w dokumentach pojawiła się nazwa niemiecka “Ossenholz”.

 
Źródła:

xxx – Archiwum USC Urzędu Gminy w Osięcinach. Księga zawartych małżeństw z lat: 1940, 1941, 1942, 1943, 1944.

xxx – Archiwum USC Urzędu Gminy w Osięcinach. Księga urodzeń z lat: 1941, 1943.

xxx – Archiwum USC Urzędu Gminy w Osięcinach. Księga zmarłych z lat:1940, 1941 t. 1 i t. 2, 1942, 1943, 1944.

 

Jan Cybertowicz

 
Opis fotografii:
1. Pieczęcie Gminy Osięciny w czasie okupacji. Nazwa miejscowości OSIECINY. Źródło: Archiwum USC Urzędu Gminy w Osięcinach, Księga urodzeń z 1940 r., Nr 58.2. Pieczęcie Gminy Osięciny w czasie okupacji. Nazwa miejscowości OSIENCINY. Źródło: Archiwum USC Urzędu Gminy w Osięcinach, Księga zmarłych z 1941 r., Nr 208.


3. Pieczęcie Gminy Osięciny w czasie okupacji. Nazwa Miejscowości OSSENHOLZ. Źródło: Archiwum USC Urzędu Gminy w Osięcinach, Księga zmarłych z 1943 r., Nr 150.

Skip to content