Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1945-07-09

Maj 27, 2020

Pierwsze, po zakończeniu II wojny światowej, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców “Jutrzenka” z odpowiedzialnością udziałami w Osięcinach odbyło się w dniu 9 lipca 1945 r. Najważniejszym punktem WZCz było jednogłośne podjęcie uchwały o wznowieniu działalności Spółdzielni w oparciu o stary statut. Zostały wybrane władze Spółdzielni. Do Rady Nadzorczej weszli: ks. prałat Ignacy Majewski, Jan Lewandowski, Józef Sabok, Wacław Malinowski, Piotr Czyżewski, Teofila Bronisławska, Stanisław Adamczyk, Franciszek Wroński, Kazimierz Zaremba oraz zastępcy: Adam Raszka, Maria Olbrychtowa i Stanisław Sylwester.(?)

Dla nowo wstępujących członków został ustalony udział 100 zł oraz wpisowe 10 zł. Walne Zgromadzenie ustaliło, że koszty handlowe nie mogły przekroczyć 15% obrotu, a także upoważniło Zarząd do zaciągania pożyczki w wysokości 100.000 zł. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w tym samym dniu został wybrany Zarząd w składzie: Franciszek Kabat, Saturnin Lamparski, Leon Jezierski i zastępca: Walenty Olszewski. Wybrano także Leona Jezierskiego na kierownika Spółdzielni, Franciszka Kabata na gospodarza i Saturnina Lamparskiego do prowadzenia rachunkowości.

 

Źródło:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”

 


Jan Cybertowicz

Skip to content