Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1946-04-24

Maj 27, 2020

W dniu 24 kwietnia 1946 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Spółdzielczego  Stowarzyszenia  Spożywców „Jutrzenka” w Osięcinach, w którym  brało udział 31 członków.   Dokonano wyboru nowych członków do Rady Nadzorczej i Zarządu na miejsce ustępujących przez losowanie  1/3   składu. Nowo wybrana 12 osobowa Rada Nadzorcza zatwierdziła Zarząd w  niezmienionym składzie taki jak został wybrany na pierwszym, po zakończeniu II wojny światowej, Walnym Zgromadzeniu w lipcu 1945 r. reaktywującym działalność Spółdzielni w składzie: Franciszek Kabat –  prezes    Zarządu, Saturnin Lamparski –  członek  Zarządu, Leon Jezierski – członek  Zarządu i  Walenty Olszewski – zastępca członka  Zarządu.

 

Źródła:

xxx – Archiwalna dokumentacja Spółdzielni „Jutrzenka” w Osięcinach.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content