Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1947-06-28

Maj 27, 2020

W sobotę 28 czerwca 1947 r. po raz pierwszy po wojnie ukończyło klasę siódmą Szkoły Podstawowej w Osięcinach (najstarszą w szkole) 31 uczniów; nauczycieli było wówczas dwunastu. Klasa ta rozpoczęła naukę tuż po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej, w lutym 1945 r. W tych pierwszych latach powojennych bardzo brakowało sprzętów szkolnych i podręczników, nie było nawet ławek szkolnych, zamiast których służyły ogromne składane stoły i ciężkie ławy przewiezione do szkoły z opuszczonych poniemieckich koszar Arbeitsdienstu. Było jednak wiele zapału, no i – co najważniejsze – byli pełni pasji i zaangażowania nauczyciele, którzy przetrwali wojnę: Walenty Olszewski, Władysława Kabatowa, Eugenia Kowalska, Józef Kowalski, Ewa Lamparska, Saturnin Lamparski i Julia Lewandowska. Głównie dzięki ich zaangażowaniu, jak też współpracy mieszkańców, do szkoły uczęszczało coraz więcej uczniów z Osięcin i sąsiednich miejscowości, rozwijała się też działalność pozalekcyjna i społeczna (m.in. drużyny harcerskie).

 


Źródło:

xxx – J. Cybertowicz, S. Górecki, Z. Górecki, O szkole w Osięcinach, (maszynopis w posiadaniu autorów)

 

Zbigniew Górecki

1. Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Osięcinach w 1950 r. 


2. Klasa VI/VII Szkoły Podstawowej w Osięcinach w 1946 r. – ta sama, która jako pierwsza po wojnie ukończyła szkołę w dniu 28 czerwca 1947 r. W czwartym rzędzie stoją od lewej: Ignacy Pakulski, Ryszard Woźniak, Wiesław Rosiak, Bolesław Ciechanowski, Władysław Kacprzak, Kazimierz Drzewucki, Jan Rosiak, Antoni Król, Stanisław Malinowski, Stanisław Koźmiński, Ryszard Drzewucki, Eugeniusz Kowalski. W trzecim rzędzie stoją: Danuta Dzioba, Halina Tatar, (?) Jezierska, Feliksa Muszyńska, Wiesława Rutkowska, Mieczysława Szutenbach, Aleksandra Sikorska, Janina Klejbach, Urszula Studzińska, Helena Olczak, Helena Albrecht. W drugim rzędzie siedzą: (?) Dobiecka, Wanda Wójcik, Waleria Błachowicz, Halina Urbaniak; nauczyciele – Saturnin Lamparski, Józef Kowalski, Stanisława Sikorowska, Walenty Olszewski (z wnukiem Jerzym Bronisławskim na kolanach); dalej – Ludomira Kamińska, Irena Dwojak, Zenobia Koźmińska, Jan Nędzusiak. W pierwszym rzędzie siedzą na ziemi: Zygfryd Kukiełczyński, Stanisław Górecki, Antoni Kowalski, Roman Wilczek, Ryszard Dalasiński, Daniel Piernik, Czesław Danielewski, Tadeusz Przekwas


Skip to content