Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ogłoszenie Koła RSW Osięciny

Uwaga!  Od dnia 1 Kwietnia 2022 zapraszam po zimowej przerwie, Mieszkańców Gminy Osięciny posiadających Karty Wędkarskie, oraz Członków Koła RSW Osięciny, na połów sportowy, spławikowy do Bartłomiejowic.  Prosimy o stosowanie haczyków...

Ważny komunikat dla mieszkańców ul. Malinowej i ul. Olchowej

Urząd Gminy w Osięcinach zaprasza w dniu  7 marca na godzinę 16:00 mieszkańców i właścicieli działek przy ul. Olchowej i Malinowej na spotkanie z projektantem branży drogowej odnośnie konsultacji projektu zagospodarowania terenu dla zadania: "Przebudowa dróg...

więcej komunikatów »

1948-11-11

Maj 27, 2020

W dniu 11 listopada 1948 r. na wojewódzkiej konferencji z udziałem przedstawicieli Centralnego Związku Spółdzielczego, Centrali Rolniczej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska”, partii politycznych i Związku Samopomocy Chłopskiej ustalono, że Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców “Jutrzenka” w Osięcinach zostanie połączone z Gminną Spółdzielnią “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach. Walne zgromadzenia połączeniowe miały się odbyć do 20 grudnia 1948 r. Władze obydwu Spółdzielni były odpowiedzialne za dostosowanie się do ustalonego terminu. W związku z decyzją o połączeniu spółdzielni nad Spółdzielczym Stowarzyszeniem Spożywców “Jutrzenka” nadzór rewizyjny sprawowała Centrala Spółdzielni Spożywców “SPOŁEM” – Wojewódzki Inspektorat Rewizyjno – Instrukcyjny w Bydgoszczy tylko do 30 listopada a potem z dniem 1 grudnia Centrala Rolniczej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” Dział Rewizyjny w Bydgoszczy.

 


Źródło:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”

 


Jan Cybertowicz

Skip to content