Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1956-06-10

Maj 27, 2020

W dniu 10 czerwca 1956 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Gminnej Kasy Spółdzielczej w Osięcinach przyjęto nowy wzorcowy statut. Nazwa z GKS została zmieniona na Kasa Spółdzielcza w Osięcinach. Rejestracja zmian nastąpiła w Sądzie we Włocławku w dniu 21 sierpnia 1956 r. Pomimo, że w połowie 1956 r. z terenu działania Kasy Spółdzielczej odeszła placówka w Bądkowie systematycznie wzrastał zakres obsługi bankowej rolnictwa.

Od 1957 r. Kasa Spółdzielcza w Osięcinach zaczęła prowadzić obsługę kasową Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach.

Warto przypomnieć tu jak wyglądała praca w “Banku” w Osięcinach w latach 1948 – 1968. Z początku podstawowymi narzędziami pracy były: ołówek kopiowy, ołówek zwykły, obsadka ze stalówką i liczydła. W tym czasie na liczydłach wykonywano wszystkie podstawowe działania, tzn. dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Mistrzem w liczeniu na liczydłach był Feliks Grzelak. Pracował na nich bardzo szybko i sprawnie. W okresie późniejszym “Bank” otrzymał jedną maszynę liczącą, która w znacznym stopniu ułatwiła pracę, jednak liczydła nadal były podstawowym narzędziem pracy. Jeszcze później praca w “Banku” została bardziej usprawniona – przybyło mechanicznych maszyn liczących, tzw. kręciołków, jak również i elektrycznych maszyn liczących. Warunki pracy w “Banku”, kiedy mieścił się w domu Państwa Kamińskich (ul. Marszałka Rataja 1), były bardzo ciężkie. Pracowała wtedy dość duża liczba osób, a pomieszczenia biurowe były bardzo ciasne. Dodatkowe utrudnienia to: złe oświetlenie, złe ogrzewanie, bardzo ciasna poczekalnia dla interesantów oraz całkowity brak warunków sanitarnych i socjalnych. W drugiej połowie lat 50 XX w., kiedy były obowiązkowe dostawy zbóż, rolnicy odstawiali zboża do Państwowych Zakładów Zbożowych (Osięciny – Krzyżówki) i Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach do późnych godzin nocnych. Odstawy te odbywały się również w niedziele i święta. Kasa w “Banku” musiała być otwarta tak długo, aż ostatni rolnik odstawił zboże i odebrał pieniądze.

Warto również przypomnieć w jaki sposób te dostawy w latach 50 XX w. przebiegały. Rolnik ładował zboże, często ostatnie jakie miał, na żelazny wóz i wiózł je do punktu skupu. Wozy formowane były w kolumny. Na jednym z wozów sadzano muzykanta z akordeonem, przyczepiano transparent i w takiej scenerii zboże było odstawiane do punktu skupu.

 

 Źródła:

xxx – Materiały archiwalne Banku Spółdzielczego w Osięcinach.

xxx – Relacja Aliny Maciejewskiej pracownika Banku Spółdzielczego w Osięcinach w latach 1950-1954 spisana w dniu 13 marca 2001 r., (w posiadaniu autora).

xxx – Relacja Piotra Góralczyka pracownika Banku Spółdzielczego w Osięcinach w latach 1954-1995 spisana 12 i 13 lipca 1996 r., (w posiadaniu autora).

xxx – Zdjęcia ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

 


Opis fotografii:

01. i 02. Odstawa zboża do punktów skupu w ramach obowiązkowych dostaw.

 


 

Skip to content